Mitä tauolla saa tehdä?

Kuvateksti
Kahvitauko on työaikaa. Kuva: iStock

Työpaikallani yliopistosairaalassa ei saa käyttää kahvihuoneessa omia puhelimia tai lukea muita kuin ammattijulkaisuja. Voiko työnantaja määrätä, mitä työntekijä saa tehdä kahvi- tai ruokatauollaan? 

Vastaus riippuu siitä, onko kyse työajasta vai omasta ajasta.

Työnantajalla on direktio-oikeus eli oikeus johtaa ja valvoa työtä. Se tarkoittaa, että työnantaja päättää, mitä työtehtäviä työntekijä tekee ja miten työntekijä ne tekee. Direktio-oikeus ulottuu työaikaan, mutta ei vapaa-aikaan.

Ruokailu- ja kahvitauko ovat päivittäisiä lepotaukoja. Ruokailutauko voi olla kunta-alan työehtosopimuksen (KVTES) mukaan joko työaikaa tai omaa aikaa. Tämä riippuu muun muassa työaikamuodosta ja työtehtävien laadusta.

Esimerkiksi jaksotyössä työntekijä voi valita sairaaloissa ”joutuisan ruokailun”. Tällöin ruokailuun käytetty aika on työaikaa, ja työntekijä on senkin aikana työvalmiudessa.

Jos ruokailutauko on omaa aikaa, työntekijä on vapaa kaikista työhön liittyvistä velvoitteista. Hän voi poistua vapaasti työpaikalta, eikä hänen tarvitse vastata esimerkiksi työpuheluihin. 

Kahvitauko on KVTES:n mukaan työaikaa, mutta sekin on tarkoitettu työntekijän virkistäytymiseen ja lepäämiseen. Lepotauot parantavat työntekijän työhyvinvointia ja jaksamista. Hyvinvoiva ja kahvitauollaan levännyt työntekijä pystyy vastaamaan paremmin myös potilaiden tarpeisiin. Työnantajalla on vastuu sekä työhyvinvoinnista että potilasturvallisuudesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2018