Miten koronan riskiryhmäläisen työturvallisuus varmistetaan?

Kuvateksti
Työnantajan pitää huolehtia, että koronan riskiryhmään kuuluva voi työskennellä turvallisesti. Kuva: iStock

Kuulun terveyteni perusteella koronan riskiryhmään. Miten voin jatkaa potilastyössä?

Työnantajan pitää huolehtia, että koronan riskiryhmään kuuluva voi työskennellä turvallisesti.

Työnantajan pitää kartoittaa koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat ja suunnitella toimenpiteet, jotka turvaavat heidän terveyttään. Työnantaja ja työterveyshuolto arvioivat, miten riskiryhmään kuuluva voi työskennellä turvallisesti. Jokaisen tilanne pitää arvioida yksilöllisesti.

Työnantaja arvioi, onko riski saada koronavirustartunta työpaikalla kohonnut muuhun väestöön verrattuna, millainen on lähikontaktien määrä ja kesto sekä miten työntekijä pystyy suojautumaan. Havaittu riski on poistettava. Jos poisto ei onnistu, riskiä on pienennettävä.

Työntekijän altistuminen koronalle voidaan estää esimerkiksi välttämällä tai vähentämällä sosiaalisia kontakteja työpaikalla. Jos kontaktien välttäminen ei ole mahdollista tai riski ei pienene suojaustoimenpiteillä riittävästi, työnantajan on pyrittävä järjestämään riskiryhmään kuuluvalle työntekijälle tartuntariskitöntä työtä.

Työnantaja ei saa teettää työtä, joka vaarantaa terveyden. Jos työntekijällä on lääkärinlausunto, että hänellä on terveydellisten ominaisuuksiensa takia ilmeinen alttius saada työstä vaaraa terveydelleen, häntä ei saa käyttää tällaiseen työhön.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2020.