Miten rasismi kitketään työelämästä, Rainer Hiltunen?

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen muistuttaa, että kaikessa syrjinnässä on kyse pohjimmiltaan asenteista.

Kuvateksti
Palkkasyrjintä on tärkein tasa-arvoon liittyvä kysymys tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltusen mukaan.
Kuva: Kirsi Tuura

1. Miten rasismi kitketään työelämästä?

Kaikessa syrjinnässä on pohjimmiltaan kyse asenteista. Ensimmäinen asia on, että tämän asenteen olemassaolo tunnustetaan eikä sitä yritetä kieltää. Asenteet näkyvät esimerkiksi syrjintänä rekrytoinnissa. Työnantaja vastaa rekrytoinnin syrjimättömyydestä, mutta kaikki työyhteisön jäsenet voivat puuttua esimerkiksi asiakkaiden tai työkavereiden asenteellisiin ilmauksiin.

2. Onko naisvaltainen sote-ala ­tuomittu ikuiseen palkka­kuoppaan?

Naiset ansaitsevat 86 prosenttia miehiin verrattuna ja tämä kertautuu eläkkeissä. Kysymys on rakenteellisesta syrjinnästä, sillä työmarkkinat ovat jakautuneet Suomessa erittäin vahvasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tämä ei ratkea hetkessä vaan vaatii pitkäjänteistä työtä.

Tehyn ja SuPerin viime neuvottelukierroksella saama ratkaisu julkisella sote-sektorilla on äärimmäisen hieno lopputulos. Ilman sellaisia ratkaisuja emme pääse tasa-arvossa eteenpäin.

Tasa-arvo ei ole valmis ennen kuin se on toteutunut. Tasa-arvovaltuutettuna tehtäväni on kirittää myös maan hallitusta kohti tasa-arvoa.

3. Hallitusohjelmassa kaavaillaan, että määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä jopa vuodeksi ilman perusteita. Lisäisikö tämä ­esimerkiksi raskaussyrjintää?

Perhe- ja raskaussyrjintä on merkittävä kysymys sote-alalla, ja Tehy on tehnyt asiaan puuttumiseksi tärkeää työtä. Hallituksen pitää ottaa huomioon sukupuolivaikutukset ennen kuin ­lain­-muutos­ehdotus voi lähteä lausunto­kierrokselle.

4. Miten miehet saadaan pitämään enemmän perhevapaita?

Tasa-arvovaltuutettuna ennen minua toiminut Jukka Maarianvaara toivoi viisi vuotta sitten Tehy-lehden jutussa, että isille kiintiöitäisiin omia perhe­vapaita. Nyt tuo muutos on toteutettu.

Työnantajan on tärkeä osoittaa, että isien perhevapaat ovat työpaikan arkea.

5. Miltä työpaikkojen tasa-arvo­suunnitelmat näyttävät?

On erinomaisiakin suunnitelmia. Esimerkiksi monet kansainväliset it-alan yritykset tekevät hyvää työtä. Niiden suunnitelmiin on kirjattu taloudellisia satsauksia tasa-arvon edistämiseksi. Sitten on niitä, jotka ovat kopioineet tekstin jostakin ja siinä vain todetaan, että syrjintä on kielletty emmekä syrji. Sellainen ei ole mikään suunnitelma.

Tärkeintä on se konkreettinen työ, jota työpaikoilla tehdään tasa-arvotilanteen parantamiseksi – kuten palkkaerojen selvittäminen, koulutus- ja etenemismahdollisuuksien tasa-arvoisuus sekä tasa-arvoiset perhevapaakäytännöt.

6. Kuinka tasa-arvo näkyy teillä kotona?

Työnjaon oikeudenmukaisuus on kysymys, josta käymme keskustelua myös meillä kahden miehen taloudessa.

Rainer Hiltunen, 56

  • Tasa-arvovaltuutettu. Aloitti viisivuotisen kautensa viime keväänä. Työskenteli sitä ennen runsaat 20 vuotta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa.
  • Koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (ylempi korkeakoulututkinto).
  • Asuu Helsingissä.
  • Perheeseen kuuluu puoliso.
  • Harrastaa ratsastusta, sukellusta ja mökkeilyä.

Tasa-arvovaltuutettu

  • Oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton viranomainen.
  • Toimii sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi.
  • Valvoo tasa-arvolain ja erityisesti sen syrjintäkieltojen noudat­tamista.