Miten ratkaiset hoitajapulan, Aki Lindén?

Voimme päättää käyttää nykyistä enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Se on arvovalinta, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén.

Kuvateksti
Aki Lindén sanoo, että hänellä ei ole valmista suunnitelmaa mahdollisten joukkoirtisanoutumisten varalle.
Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

1. Miten ratkaiset hoitajapulan?

Sote-alan henkilöstön riittämättömyys on kriisi. Onko yhteiskunta omilla määräyksillään luonut lisää työtä, jolle ei ole tekijöitä? Pitäisikö meidän mitoittaa palvelumme henkilöstön määrän mukaan? Vanhustenhuollon henkilöstömitoitus on yksi päätöksistämme.

Hoitajista on ollut pulaa oikeastaan aina, mutta aiemmin esihenkilöt ovat saaneet ongelman ratkottua jollain keinolla. Nyt meillä on rakenteellinen ongelma, joka ei riipu suhdanteista. Kaikki kivet on käännettävä.

Koulutus on yksi keino saada lisää hoitajia, mutta se ei auta, jos opiskelijat keskeyttävät opinnot.

Työn sisältöä ja työnjako eri ammattiryhmien kesken on kehitettävä, ja työn vaativuuden lisääntymisen on näyttävä palkassa.

Tietotekniikka helpottaa ja nopeuttaa joitakin toimintoja. Sain omakohtaista kokemusta, kun tarvitsin uuden ajokortin ja pystyin kätevästi hoitamaan asian netin kautta. 

Johtamista pitää parantaa niin, että esihenkilöillä ei ole liikaa alaisia. Hierarkiaa pitää vähentää, sillä se ei kirvoita asiantuntijoista parasta osaamista. Ruokkisin yksiköiden itsenäisyyttä, sillä työntekijät tietävät parhaiten, miten kannattaa toimia. 

Palkkauksen osuus hoitajapulan ratkaisussa on merkittävä. Palkkausta pitäisi myös kehittää yksilöllisempään suuntaan, jolloin esimerkiksi työparityöskentely lääkärin kanssa näkyisi myös hoitajan palkassa. 

Ongelmaa ratkova niin sanottu Kiurun työryhmä on tehnyt ensimmäiset ehdotuksensa.

2. Tehyläiset ovat tehneet lyhyessä ajassa tuhansia ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Mitä ajattelet tästä?

Pelkkä ilmoitusten määrä ei kerro sitä, miten potilasturvallisuus on vaarantunut. Tarvitsisin tarkempaa tietoa ilmoitusten sisällöstä, jotta voisin ottaa kantaa. 

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehdään vuoden aikana tuhansia HaiPro-ilmoituksia. 

3. Miten parantaisit potilasturvallisuutta?

Potilasturvallisuutta pitää kehittää suunnitelmallisesti. Täytyy luoda mittareita ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Potilasturvallisuutta on usein lähdetty parantamaan yksittäisten aktiivisten ammattilaisten johdolla. Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut Suomessa edelläkävijä potilasturvallisuuden kehittämisessä. 

Turvallisuuskulttuuria on kehitetty esimerkiksi leikkaussaleissa ilmailualan oppien perusteella. Painehaavoja on onnistuttu ehkäisemään riskipotilaiden rutiininomaisilla tarkastuksilla.

Sairaanhoitopiirillä pitää olla potilasturvallisuussuunnitelma. 

4. Hoitajat kertovat kuormituksesta ja väsymyksestä. Mitä ajattelet tästä?

Kuormitus ja väsymys ovat ongelma koko julkisella sektorilla. Jotain järkyttävää on täytynyt yhteiskunnassa tapahtua, kun julkisella puolella kaikki väsyvät. 

Ilmiö liittynee tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimuksiin sekä palvelujärjestelmän tehostumiseen. Julkisen sektorin työpaikka vertautuu nykyään yritykseen, jossa kaikki pitää olla mitattavissa. 

Työ vaatii entistä enemmän kirjaamista, raportointia ja byrokratiaa. 

Ennen palveluja oli vähemmän, mutta ne tehtiin kunnolla.

5. Olet julkisesti sanonut olevasi valmis maksamaan enemmän veroja, jotta hoitajien palkkoja voidaan nostaa. Mitä tämä voisi tarkoittaa konkreettisesti? 

Verorahojen käyttö on arvovalinta.

Suomi käyttää terveydenhuoltoon suhteessa vähemmän rahaa kuin muut

pohjoismaat. Voimme päättää käyttää nykyistä enemmän rahaa terveydenhuoltoon. Se ei tarkoita aina veronkorotusta vaan toimintojen priorisointia.

6. Miten aiot varautua mahdollisiin joukkoirtisanoutumisiin?

Mitään valmista suunnitelmaa ei ole.  

Aki Lindén

  • 70-vuotias perhe- ja peruspalveluministeri. Sijastaa Krista Kiurun perhevapaan ajan.
  • Kansanedustaja (SDP).
  • Yleislääketieteen erikoislääkäri, valtiotieteen maisteri.
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja 2010–2018.
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja 2001–2010.
  • Perheeseen kuuluu vaimo, kaksi aikuista lasta sekä neljä lastenlasta.
  • Harrastaa liikuntaa, kaunokirjallisuutta, elokuvia ja poliittista historiaa.
  • Twitterissä @LindenAki.

18.5. klo 15.36 poistettu kohta, jossa sanottiin Kiurun työryhmän olevan tauolla. Ryhmä on toiminut myös neuvottelukierroksen aikana.