Miten uusia lääkeluvat?

Kuvateksti
Työntekijä saa lääkeluvat kyseiseen työyksikköön, kun näytöt on suoritettu. Kuva: Jaakko Martikainen

Lääkelupani ovat vanhentuneet, koska en ole tarvinnut niitä nykyisessä työssäni.

Nyt haluaisin vaihtaa työpaikkaa. Miten voin uusia lupani?

Työnantajan tulee huolehtia riittävästä perehdytyksestä, kun työntekijä aloittaa yksikössä.

Perehdytykseen kuuluu myös lääkeosaamisen päivittäminen ja varmistaminen.

Toisaalta myös terveydenhuollon ammattihenkilöllä on vastuu osaamisestaan.

Esimerkiksi ammattikorkeakoulut järjestävät lääkehoitoon liittyvää täydennyskoulutusta.

Lääkehoidon osaaminen varmistetaan työpaikoilla esimerkiksi siten, että työntekijät opiskelevat täydennyskoulutusmateriaalin verkkokoulutuksena ja suorittavat tentin.

Osaaminen pitää osoittaa usein myös näytöllä.

Esimerkiksi terveydenhoitaja rokottaa viisi kertaa valvotusti. Myös IV-lääkehoitoon liittyvät näytöt.

Lähihoitajilta työyksikkö voi edellyttää näyttöä esimerkiksi lääkkeiden jakamisessa.

Työntekijä saa lääkeluvat kyseiseen työyksikköön, kun näytöt on suoritettu.

Yksikkökohtaiset lääkeluvat pitää aina hyväksyä ja päivittää, kun työntekijä siirtyy uuteen yksikköön.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2014