Miten välttyä tupakansavulta kotihoidossa?

Kuvateksti
Työnantajan on arvioitava työntekijälle tupakansavusta syntyvä terveysuhka. Kuva: iStock

Työskentelen kotihoidossa. Monet asiakkaat tupakoivat. Miten huolehditaan työolojen savuttomuudesta kotihoidossa?

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on vastuussa työturvallisuudesta ja -terveydestä. Lakia sovelletaan myös toisen kodissa tehtävään työhön.

Kotihoidossa soveltamista rajoittaa yksityisyyden suoja ja siihen liittyvä kotirauhan velvoite.

Työsuojelun toimintaohjelmassa on arvioitava tupakansavusta aiheutuva uhka ja otettava huomioon kotihoidon erityiskysymykset.

Esimies tai työsuojelu voi kieltää työskentelyn terveyttä vaarantavissa olosuhteissa myös kotihoidossa.

Kieltoon ei yleensä riitä pelkkä tupakansavulle altistuminen, vaan kiellon yhteydessä on osoitettava muutenkin huomattavia puutteita hygieniassa.

Työntekijöiden yksilöllinen terveydentila on otettava huomioon. Jos henkilö on erityisen herkkä tupakansavulle, työnantaja voi järjestää mahdollisuuksien mukaan muita työtehtäviä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2014.