Miten ylityönä järjestettävä koulutus pitää korvata?

Kuvateksti
Työnantajan määräämä koulutus on työaikaa. Kuva: Annika Rauhala

Työnantaja järjestää koulutuksen illalla työpäivän jälkeen tai lauantaina täyden työviikon jälkeen.

Miten ylityö pitää korvata? Meidän kunnassamme maksetaan tunti tunnista, ilman matkoihin kuluvaa aikaa.

Työnantajan määräämä koulutus on työaikaa. Yleistyöajassa vuorokautinen säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia.

Koulutus tiedetään ennalta, joten se suunnitellaan työvuoroluetteloon.

Kun työnantaja määrää koulutukseen lauantaina, määräys otetaan työvuorosuunnittelussa huomioon ja vapaapäivä annetaan viikolla muuna päivänä.

Lauantaina säännöllisenä työaikana tehdystä työstä korvataan lauantaikorvaus.

Jos koulutusta ei ole suunniteltu työvuoroluetteloon ja työnantaja määrää koulutukseen, siitä muodostuu ylityötä.

Tällöin työnantajan tulee pyytää työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen.

Vuorokautinen ylityön raja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon suunniteltu työaika, kuitenkin enintään 9 tuntia.

Viikoittainen ylityöraja on pääsääntöisesti 38 tuntia 15 minuuttia.

Kysy tarkemmin luottamusmieheltä. Palkkasaatavia voi vaatia takautuvasti viideltä vuodelta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 7/2013