Neljän sairaanhoitajan palkkaluokka nousi

Tehy puuttui asiaan, kun työnantajat jättivät sairaanhoitajat ilman korotusta.

Kuvateksti
Kuva: Harri Virta

Tiimivastaavina työskentelevät sairaanhoitajat saivat palkkaluokan korotuksen vanhusten kotihoidossa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. 

Työpaikan varaluottamusmies otti yhteyttä Tehyyn. Hän halusi selvittää, noudattaako työnantaja työehtosopimusta ja samapalkkaisuuden periaatetta. Hoitokoti on korottanut tiimivastaavina toimivien lähihoitajien palkkausta yhdellä palkkaluokalla, mutta tiimivastaavina työskentelevien sairaanhoitajien palkkaluokka jäi ennalleen.

Lähihoitajien palkankorotus oli työehtosopimuksen mukaista. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan perustyötä vaativammasta tehtävästä, kuten vastaavan työntekijän asemasta, on maksettava korkeampaa palkkaa.

Varaluottamusmies oli kysynyt työnantajalta, miksi sairaanhoitajat eivät olleet saaneet palkankorotusta. Työnantaja oli vastannut, että sairaanhoitajat eivät saa korotusta, koska heidän palkkansa jo on lähihoitajien palkkaa korkeampi.

Työehtosopimuksen mukaan sairaanhoitajat todella saavat perustyöstä korkeampaa vähimmäispalkkaa kuin lähihoitajat. 

Tehyn lakimies Vappu Okkeri otti yhteyttä työnantajaan ja ilmoitti, että tiimivastaavina toimiville sairaanhoitajille on maksettava perustyötä vaativammasta työstä siinä missä lähihoitajillekin. 

Työnantaja päätti korottaa tiimivastaavina toimivien sairaanhoitajien palkkaluokkaa taannehtivasti ja maksaa viivästyskorot.