Olenko opintovapaan jälkeen uusi työntekijä?

Kuvateksti
Työsuhteen ehdot eivät opintovapaan vuoksi heikkene, jos työntekijä palaa vapaan jälkeen samaan työhön. Kuva Kirsi Tuura.

Olen työskennellyt saman ­työnantajan palveluksessa yli 20 vuotta. Olin opintovapaalla ­vuosina 2008–2010. Kun palasin ­työhön, työnantaja tulkitsi, että aloitan uutena työntekijänä. ­Menetin vuosilomastani tuolloin viikon. Onko tässä virhe?

Opintovapaan perusteella ei voi heikentää työsuhteen ehtoja, jos palaa vapaan jälkeen samaan työhön. Opintovapaalla ei kuitenkaan kerry kaikkia etuuksia. Vuosilomaa kertyy. Kertymisestä ja sen määrästä sovitaan usein työehtosopimuksessa.

Opintovapaan aikana kertyvän loman määrällä on usein katto. Se tarkoittaa, että lomaa kertyy enintään 30 opintovapaapäivältä. Töihin paluun jälkeen käytetään taas normaaleja vuosiloman ansaintasääntöjä.
Kuulostaa siltä, että lomiesi laskemisessa on tapahtunut virhe. Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai Tehyn aluetoimistoon.

Luottamusmiehen avustuksella voit varmistaa, miten pitkältä ajalta voit hakea taannehtivasti saamatta jääneitä lomia.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2017