Onko pakko jäädä iltavuoroon?

Työnantajan mielestä jonkun pitää olla valmis jäämään töihin, jos iltavuorolainen sattuisi sairastumaan samana päivänä. Onko näin?

Omista menoista ei ole velvollisuutta luopua muutaman tunnin varoitusajalla. Myöskään vapaaaikanaan ei tarvitse olla tavoitettavissa (paitsi varallaolossa), joten työvuoroluettelon muutokset tulee tehdä viimeistään edellisen työvuoron aikana.

Työntekijän tulee yleensä voida luottaa siihen, että tiedoksi saatettua  työvuoroluetteloa noudatetaan muuttamattomana.

Työvuoron aikana ilmenevä työvoiman tarve voidaan hoitaa sijaisjärjestelyin, ylityösuostumuksella tai erilaisin joustokorvauksin, joiden avulla omasta henkilökunnasta löytyy vapaaehtoisia työntekijöitä tekemään tarvittavat tunnit.

Joissain työpisteissä toimintaa voidaan myös supistaa sairaustapauksen vuoksi. 

Olkaa yhteydessä luottamusmieheenne. Hän neuvottelee sopivan paikallisen joustosopimuksen.