Onko työnantajalla oikeus evätä virkavapaa?

Kuvateksti
Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa. Kuva: iStock

En saanut virkavapaata. Voiko työnantaja kieltäytyä?

Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty.

Työpaikalla olisi syytä omaksua yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisen perusteista ja tiedottaa näistä perusteista viranhaltijoille ja työntekijöille.

Virkavapaan myöntäminen ei vaadi työssäoloa virkavapaata edeltävältä ajalta, ellei asiasta ole erikseen määräystä lainsäädännössä tai virkaehtosopimuksessa.

Esimerkiksi vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta.

Katariina Tirri-Nuotto
lakimies

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2012