Osaat enemmän kuin luulet – Kysy kaverilta, missä olet hyvä

Osaaminen muodostuu paljon muustakin kuin oppiarvoista ja muodollisesta pätevyydestä.

Kuvateksti
Osaamista kertyy elämän eri vaiheissa niin koulutuksessa, työssä kuin harrastuksissa.
Kuva: iStock

1. Älä keskity vain suorituksiin

Osaamista tulee pohdittua yleensä eniten arviointi- ja kilpailutilanteissa, kuten työtä, opiskelupaikkaa tai apurahaa hakiessa. Tällöin kriittisyys usein kasvaa, ja negatiiviset tunteet kapeuttavat ajattelua. Omia taitoja kannattaisikin opetella sanoittamaan neutraaleissa arkipäivän tilanteissa.

Osaamista kertyy elämän eri vaiheissa niin koulutuksessa, työssä kuin harrastuksissa. Vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot harjaantuvat kaikissa kohtaamisissa ihmisten kanssa.

Armollisuus ja itsemyötätunto auttavat taitojen tunnistamisessa. Osaamista peilataan usein suhteessa tiettyihin suorituksiin, vaikka osaaminen voitaisiin määritellä myös sujuvan arjen kautta.

Osaaminen on fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä kykyä hoitaa asioita sujuvasti.

Niin sanottuun metatason osaamiseen kuuluu esimerkiksi oman toiminnan suunnittelu ja arviointi sekä ajanhallinta.

2. Kysy muilta

Muiden ihmisten antama palaute auttaa huomaamaan, missä olet hyvä. Itsellesi itsestäänselvä taito voi olla vieras jollekulle ­toiselle. 

Pystytkö auttamaan työkaveria jossain ­asiassa työpaikalla? Opastatko ystävää harrastuksessa tai vapaa-ajan tekemisessä? Mihin pyydetään apuasi? Hiljainen tietosi tulee näkyviin, kun jaat osaamistasi muille.

3. Piirrä osaamiskartta

Osaamista kannattaa pysähtyä pohtimaan. Ikä ja kokemus eivät auta tunnistamaan sitä automaattisesti.

Jos osaamisesta ei ole mustaa valkoisella, sitä on hankala tunnistaa ja siitä on vaikea ­kertoa. Osaamiskartta auttaa jäsentämään ­ajatuksia. Hahmottele keskellä ydinosaamisesi ja reunoille täydentävät taitosi.

4. Tunnistakaa taidot yhdessä

Työyhteisön osaaminen kannattaa ­nostaa esiin yhdessä. Sujuuko työarki? Millainen ote teillä on työhön? Millaisista vaativistakin tehtävistä selviätte?

Myönteinen palaute rakentaa itseluottamusta.

Pyytäkää toisianne selittämään työ­tapojanne ja jakamaan oppeja.

5. Opi uutta

Taitoja on aina vara parantaa. Pohdi, mille taidoille on tarvetta nyt ja tule­vaisuudessa. Mieti, missä haluat kehittyä ja mitä oppia lisää. 

Lähteet: Sitra, TEK, Tiedon silta ja TAKU ry