Pahantekijän saa ottaa kiinni

Vankeusrikokseen syyllistyneen saa ottaa kiinni.

Kuvateksti
Kiinniotettu rikoksentekijä on välittömästi luovutettava poliisille. Kuva: iStock

Työntekijällä on jokamiehen oikeus ottaa kiinni verekseltään tai pakenemasta tavattu rikoksentekijä. Kyseessä on oltava rikos, josta seuraa vankeutta. Myös lievä pahoinpitely, näpistys, lievä luvaton käyttö ja lievä vahingonteko oikeuttavat kiinniottoon.

Kiinniottamiseen saa käyttää tekoon ja tilanteeseen nähden kohtuullisia voimakeinoja. Kiinniotettu on luovutettava viipymättä poliisille.

Kiinniotto-oikeutta ei ole, jos kyseessä on järjestysrikkomus tai ilkivalta, josta seuraa sakkorangaistus. Kyseessä voi olla metelöinti, esineiden heittely, uhkaava käyttäytyminen tai päihteiden nauttiminen yleisellä paikalla. Tuolloin paikalle kutsutaan vartija.

Jokainen on oikeutettu hätävarjeluun eli itseen tai toiseen kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseen.

Virkamiesasemassa oleva henkilö, kuten lääkäri, voi määrätä henkilön siirrettäväksi pois yleisötiloista. Mikäli häiriköinti jatkuu, paikalle pyydetään poliisi ja tehdään tutkintapyyntö.

Jokainen on oikeutettu hätävarjeluun eli itseen tai toiseen kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseen. Puolustukseen käytettyjen voimakeinojen on oltava mahdollisimman vähäisiä ja järkevässä suhteessa kohdistuvaan uhkaan. Puolustustoimet on lopetettava välittömästi hyökkäyksen pysähdyttyä.

Vain poliisilla ja vartijalla on oikeus tavaroiden tarkastamiseen, säilytykseen ottamiseen ja takavarikointiin. Työntekijä voi tarkastaa ja ottaa säilytykseen potilaan tavaroita ainoastaan hänen luvallaan. Omaisuus on palautettava omistajan niin vaatiessa ja aina hoitosuhteen päättyessä.

Jos asiakkaalla on laissa kielletyksi tai vaaralliseksi luokiteltuja esineitä tai aineita, ne otetaan potilaan luvalla säilytykseen. Jollei potilas suostu niitä antamaan, paikalle kutsutaan vartija tai poliisi. Kiellettyjä aineita ja esineitä ei luovuteta takaisin potilaalle.

Asianomistajarikoksissa, jollainen on esimerkiksi laiton uhkaus, rikosilmoituksen tekee rikoksen kohteeksi joutunut työntekijä. Yleiseen syytteen alaisissa rikoksissa rikosilmoituksen voi tehdä myös silminnäkijä tai työnantaja. Yleisen syytteen alaisia ovat törkeät rikokset ja vuoden 2011 alusta työhön liittyvät lievät pahoinpitelyt.

Husin toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen ja Husin työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist

Julkaistu Tehy-lehdessä 13/2011