Päiväkodeissa piilee kuulovaurion vaara

Ryhmäkoot ovat päiväkodeissa kasvaneet, mikä lisää meluhaittoja.

Kuvateksti
Päiväkotien melutasoa voi hillitä ryhmän koolla. Kuva: Pasi Leino

1 Kuuletko toistuvasti väärin?

Onko sinun vaikea saada selvää keskustelukumppanisi puheesta? Pitääkö television ääntä säätää kovemmalle? Sinulla saattaa olla kuulovamma. Hoitamattomana se alentaa työkykyäsi ja voi olla työturvallisuusriski.

Hoitamaton kuulovamma voi aiheuttaa mielenterveysongelmia ja johtaa sitä kautta sairaus­poissaoloihin ja ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Työikäisistä 11 prosentilla on kuulonalenema. Iän karttuessa yhä useammalle tulee vikaa kuuloon.

2 Hakeudu tutkimuksiin.

Kuulovamma sinänsä ei tee ketään työkyvyttömäksi. Työterveyshuollon tehtävä on tunnistaa kuulonalenema ja ohjata kuntoutukseen, arvioida apuvälinetarve ja ohjata työpaikkaa kuulovamman huomioon ottamisessa. Työterveyslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan, ettei työntekijän turvallisuus vaarannu. Melun vähentämisestä työpaikalla on hyötyä kaikille.

3 Päiväkodeissa on melua.

Kasvatus- ja opetusalalla lähes kaikki kärsivät joskus melusta. Tehyläisistä ammateista melulle altistuvat eniten lastenhoitajat. Päiväkodeissa ja kouluissa äänenvoimakkuus on tyypillisesti 70 ja 80 desibelin välillä, mutta hetkittäin melu voi nousta yli 90 desibelin.

4 Hyvä akustiikka vähentää melua.

Melua voidaan vähentää tilojen järkevällä suunnittelulla ja akustiikalla. Hyvä akustiikka vahvistaa hyöty­ääniä, esimerkiksi puhetta tai musiikkia, mutta vaimentaa haittaääniä. Puhe on opetustiloissa haaste, sillä se on tyypillisesti sekä hyötyääni että melunlähde.

Tilan kaikuisuutta voi vähentää kattojen ja seinien akustiikkalevyillä. Niitä voi käyttää myös lasten töiden kiinnittämiseen. Isojen pintojen rikkominen hyllyillä ja vinoilla pinnoilla vähentää äänen heijastelua tilassa. Tilanjakajat ovat hyödyllisiä, jos samassa tilassa toimii monta pienryhmää.

5 Ryhmäkoot kasvavat.

Päiväkotien melua voi hillitä ryhmäkokoja pienentämällä. Ryhmäkoot ovat kuitenkin viime vuosina kasvaneet, joten tätä kautta meluhaitat eivät taida lähitulevaisuudessa vähentyä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2018