Päiväkoti tarvitsee suunnitelman lääkehoidosta

Lääkehoitosuunnitelma parantaa työntekijöiden oikeusturvaa.

Kuvateksti
Vanhemmat kertovat lapsensa lääkitystarpeista, mutta koulutuksesta vastaa työnantaja.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi jo 2005 lääkehoito-oppaan, joka edellyttää oikein toteutettua, turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa myös päivähoidossa.

Opetusministeriössä ei ole seurattu lääkehoitosuunnitelmien yleistymistä. Tehyn tietojen mukaan lääkehoitosuunnitelmia on tehty kuntien päivähoidossa vähän.

– Tehy vastusti päivähoidon siirtämistä opetusministeriöön, koska hoidon näkökulma on vaarassa jäädä huomiotta, sanoo sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen Tehystä.

Työnantajan on maksettava täydennyskoulutus.

Siitonen kiirehtii lääkehoitosuunnitelmia, koska niiden myötä lapsen hoito on suunnitelmallista ja laadukasta ja vastuut selviä. Myös työntekijöiden oikeusturva on kunnossa.

Hän ohjeistaa lasten- ja lähihoitajia kertomaan työnantajalle, jos ammattitaito ei riitä.

Työnantajan on järjestettävä täydennyskoulutusta, vaikka työntekijän peruskoulutukseen kuuluukin terveyden- ja sairaanhoitoa.

Pitkäaikaissairaan lapsen hoitoa ei voi myöskään sälyttää yhden työntekijän vastuulle, vaan siihen osallistuu koko työyhteisö.

– Kyse on kokonaisuudesta. Esimerkiksi diabeetikkolapsen vointiin vaikuttavat myös uni, ravinto ja liikunta. Lisäksi pitää osata tunnistaa oireet, jotka johtuvat liian korkeasta tai alhaisesta verensokerista.

Vastuu työnjaosta on työnantajalla ja luvan esimerkiksi insuliinipistoksiin myöntää lääkäri, eivät vanhemmat. He eivät myöskään voi valita, kuka pistää.

Vanhemmat kertovat omasta lapsestaan ja hänen hoidostaan, mutta koulutuksesta vastaa työnantaja.

– Tehyyn tulee paljon viestejä siitä, että pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat kouluttavat työntekijöitä. Toinen epäkohta on se, että joissain kunnissa vanhemmat joutuvat maksamaan työntekijöiden koulutuksen lapsensa hoitoon. Työnantajan on maksettava täydennyskoulutus.

 

Lääkehoito päiväkodissa

  • Päiväkodissa on oltava lääkehoitosuunnitelma. Se laaditaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.
  • Suunnitelmasta käy ilmi, miten työpaikalla lääkeasioissa toimitaan.
  • Suunnitelma kertoo, kenellä on vastuu, miten perehdytetään, millaista koulutusta tarvitaan, missä lääkkeet säilytetään ja miten vanhemmille tiedotetaan.
  • Lasten- ja lähihoitajilla on koulutuksensa perusteella oikeus antaa lääkkeet luonnollista tietä, injektiot ihon alle ja lihakseen sekä oikeus jakaa lääkkeet potilasannoksiin.
  • Muut henkilöstöryhmät tarvitsevat koulutuksen ja luvan valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamiseen luonnollista tietä ja injektioihin ihon alle.
  • Koulutuksesta vastaa ja sen kustantaa työnantaja. Kouluttajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilö.

Turvallinen lääkehoito – Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. STM 2005.
Kuntainfo 5/2012

Julkaistu Tehy-lehdessä 15/2014