Pätkätyötä tehnyt sosionomi sai vakipaikan

Seitsemäntoista työsopimuksen ketjutus muuttui Tehyn puuttumisen ansiosta vakipaikaksi.

Kuvateksti
Kuva: Mikko Nikkinen

Sosionomi oli työskennellyt yksityisessä vanhusten hoivakodissa seitsemän vuoden ajan määräaikaisena. Työsopimuksia oli kertynyt kaiken kaikkiaan 17 kappaletta. 

Työpaikan luottamusmies ryhtyi selvittämään, mitä tilanteelle oli tehtävissä. Kesällä 2017 Tehyn järjestöasiantuntija Arja Tuomisoja lähetti työnantajalle selvityspyynnön sosionomin työsuhteiden määräaikaisuuksien perusteista. 

Työsopimuslain mukaan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, mikäli määräaikainen työsopimus on ilman perusteltua syytä ja tehty työnantajan aloitteesta. Myös määräaikaisuuksien perusteetonta ketjuttamista on lain mukaan pidettävä toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena.

Työnantajan selvityksestä kävi ilmi, että kaikille työsuhteille ei ollut laillista perustetta. Lisäksi työnantajalla oli pysyvä työvoiman tarve, mikä edellyttää toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta. 

Tuomisoja lähetti työnantajalle vaatimuskirjeen, jossa edellytettiin työsuhteen vakinaistamista. Tehy oli valmis tarvittaessa nostamaan kanteen käräjäoikeudessa. 

Työnantaja solmi sosionomin kanssa vakituisen työsuhteen syksyllä 2017.