Pitääkö loma keskeyttää?

Kuvateksti
Jos työntekijä on työsopimussuhteessa ja vuosiloma on vahvistettu, lomaa ei voi siirtää muuten kuin sopimalla asiasta työntekijän kanssa. Kuva: iStock

Työnantajani on edellyttänyt, että keskeytän loman saman tien. Milloin työntekijän voi kutsua lomalta töihin?

Jos työntekijä on työsopimussuhteessa ja vuosiloma on vahvistettu, lomaa ei voi siirtää muuten kuin sopimalla asiasta työntekijän kanssa.

Jos työnantaja kuitenkin tekee päätöksen yksipuolisesti, työntekijällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Sitä voi syntyä esimerkiksi lomamatkan peruuntumisesta.

Jos työntekijä ja työnantaja sopivat loman keskeyttämisestä, samalla kannattaa sopia rahakorvauksesta ja korvaavasta vapaasta. Korvaus voi olla huomattavakin.

Viranhaltijan osalta tilanne on toinen. Hänellä on erityistilanteissa velvollisuus mennä lomalla töihin.

Kyse on tällöin julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tai terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisesta. Samoilla perusteilla voidaan siirtää vahvistetun vuosiloman ajankohtaa.

Loman siirtämisestä tulee ilmoittaa viranhaltijalle lähtökohtaisesti vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2014