Rauhallinen työympäristö tukee työkykyä

Aktiivisuus, myönteinen asenne ja omien kykyjen monipuolinen kehittäminen ylläpitävät työkykyä.

Kuvateksti
Aivoille pitää antaa aikaa lepoon ja palautumiseen. Kuva: iStock

Työelämä edellyttää entistä enemmän kykyä vaativaan tiedonkäsittelyyn. Siksi kognitiivisesta toimintakyvystä on tullut merkittävä työkyvyn osa-alue. Kiire, uuden oppimisen vaatimukset, temppuilevat tietojärjestelmät ja jatkuvat keskeytykset koettelevat kaikenikäisten tiedonkäsittelykykyä.

Työelämässä oleellisimmat kognitiivisen toimintakyvyn ikämuutokset liittyvät tarkkaavaisuuden ja työmuistin heikkenemiseen. Tämä näkyy selkeimmin tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa reagointia, suuren tietomäärän samanaikaista mielessä pitämistä, huomion kiinnittämistä yhtäaikaisesti moneen asiaan ja huomion kohteen jatkuvaa vaihtumista.

Aivoille pitää antaa aikaa lepoon ja palautumiseen.

Kognitiivinen toimintakyky on kiinni aivojen hyvinvoinnista. Pahimpia aivojen oppimiskykyä heikentäviä tekijöitä ovat univaje, pitkään jatkuva stressi ja alkoholin suurkulutus.

Toimintakykyään voi vahvistaa keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan sekä välttämällä turhaa hälyä ja jatkuvia keskeytyksiä. Aktiivisuus, myönteinen asenne ja omien kykyjen monipuolinen kehittäminen ovat tärkeitä. Aivoille pitää antaa aikaa myös lepoon ja palautumiseen.

Erilaisten häiriötekijöiden merkitys korostuu iän myötä, joten työntekijä tarvitsee rauhallisen työympäristön keskittymistä vaativissa tehtävissä. Vanhempana palautumiseen tarvitaan enemmän aikaa kuin nuorena. Tämän takaavat järkevä tauotus ja työvuorosuunnittelu.

Ikämuutokset eivät välttämättä heikennä työsuoritusta, mutta voivat lisätä kuormitusta. Yleensä kokemus kompensoi ikämuutosten vaikutuksia, jolloin kyky suoriutua vaativistakin oman alan tehtävistä säilyy hyvänä läpi työuran. Kiinnostus omaan alaan ja mahdollisuus käyttää ja kehittää omia kykyjään on ratkaisevaa.

Ikävoimaa työhön. Työterveyslaitos 2011.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2013