Ryhtyisinkö yrittäjäksi?

Oman itsensä herruus kiinnostaa yhä useampaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Kuvateksti
Yrittäjän pitää sietää riskejä. Kuva: iStock

Arvioi yrittäjän työssä vaadittavat ominaisuutesi. Tarkastele taloudellista tilannettasi ja yritysidean menestymisen mahdollisuuksia. Voit käyttää apuna esimerkiksi uusyrityskeskusten maksutonta neuvontaa. Yrittäjäksi aikovalle on tarjolla myös koulutusta ja tukea rahoitukseen.

Yrittäjän pitää sietää hallittuja riskejä ja hyväksyä yrittäjyyden vaikutukset omaan talouteen. Suurimmat riskit liittyvät ansiotasoon, asiakkaiden määrään, sosiaaliturvaan ja omaisuuden menettämiseen. Yrittäjyys on elämäntapa, joten se vaikuttaa myös ajankäyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat yleensä liikkeen- tai ammatinharjoittajia ja käyttävät toiminimeä. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää ilmoittaa toimimisesta ja toiminnan lopettamisesta aluehallintovirastoon.

Yrityksen rekisteröinti tapahtuu tekemällä perusilmoitus kaupparekisteriin. Myös verottajalle on ilmoitettava. Terveydenhoitopalvelut on vapautettu arvonlisäverosta.

Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän on otettava yrittäjien eläkevakuutus (YEL), jos yrittäminen on päätoimista ja määrätty tuloraja ylittyy. Terveydenhuollon ammatinharjoittajien ja yrittäjien on otettava myös potilasvahinkovakuutus. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus kuuluu Tehyn jäsenetuihin. Tehyläiset yrittäjät ovat pääsääntöisesti oikeutettuja liiton muihinkin jäsenetuihin.

Ammatinharjoittaja voi parantaa lakisääteistä työttömyysturvaansa liittymällä yrittäjien työttömyyskassaan. Näitä ovat ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT ja Suomen yrittäjien työttömyyskassa SYT.

Lähde: Tehyn yrittäjäopas 2009. Lakimies Heli Hagman.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2011