Sain vain yhden vapaan viikonlopun 9 viikon listalle – toimiiko työnantajani oikein?

Kuvateksti
Työnantajan pitää kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työvuoroja suunniteltaessa. Kuva: Pia Hietamies

Kuntatyönantajani on suunnitellut minulle vain yhden viikonloppuvapaan kolmelle, yhteensä yhdeksän viikkoa kestävälle listalle. Saako työnantaja sijoitella viikonloppuvapaat mielensä mukaan?

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on määräys viikonloppuvapaista. Sen mukaan jaksotyössä tulisi kussakin työpisteessä pyrkiä antamaan työntekijöille sama määrä viikonloppuvapaita tietyn ajanjakson kuluessa.

Hyvänä suunnitteluohjeena jaksotyössä on se, että jokaiselle työntekijälle pyritään antamaan yksi vapaa viikonloppu kolmen viikon jaksolla. Suunnitteluohje ei ole sitova, mutta työnantajan tulee olla tasapuolinen työvuoroja suunnitellessa. Tasapuolisuudesta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

Kysy esimieheltäsi, miksi sinulla on listalla vain yksi vapaa viikonloppu. Ota tarvittaessa yhteyttä myös luottamusmieheen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2019.