Sote-ammattiin lupa Valvirasta – valmistunut, pidä kiirettä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatin harjoittamiseen tarvitaan viranomaisen laillistus.

Kuvateksti
Vastavalmistuneen kannattaa hakea laillistusta Valvirasta mahdollisimman nopeasti. Kuva: Ari Korkala

1. Valvira myöntää oikeuden

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pitää rekisteriä Suomessa toimivista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Rekisteriä pidetään potilas- ja asiakasturvallisuuden vuoksi.

2. Lait suojaavat ammatin

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisesta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilölaissa. Sosiaalihuollon ammatteja koskee sosiaalihuollon ammattihenkilölaki. Lakien mainitsemat ammatit on suojattu, ja niihin tarvitaan määrätty koulutus ja osaaminen.

Laillistettavia terveydenhuollon ammatteja ovat esimerkiksi fysioterapeutti, kätilö ja sairaanhoitaja. Nimikesuojattuja ammatteja ovat esimerkiksi lähihoitaja, jalkaterapeutti ja apuvälineteknikko.

3. Tutustu hakemusohjeisiin

Laillistusta tai nimikesuojausta haetaan kirjallisesti. Hakemusohjeet ja tulostettava lomake ovat Valviran verkkosivuilla. Valvira voi pyytää ulkomaiselta oppilaitokselta lausunnon siitä, vastaavatko hakijan suorittamat opinnot vastaavia Suomessa suoritettavia opintoja.

4. Julkinen tieto

Valvira pitää yllä valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikkiä sekä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikkia. Osa niiden tiedoista on julkisia, jolloin kuka tahansa voi katsoa verkosta esimerkiksi sairaanhoitajan oikeuden harjoittaa ammattiaan. Tiedoista näkyy myös, jos Valvira on päättänyt syystä tai toisesta rajoittaa ammatinharjoittamisoikeutta.

Sosiaalihuollossa työskentelevien lähihoitajien pitää rekisteröityä Suosikkiin. Terveydenhuollon työnantaja edellyttää lähihoitajilta yleensä Terhikkiin rekisteröitymistä.

5.Valmistunut, toimi nopeasti

Valvira suosittelee, että laillistusta ja nimikesuojausta haetaan heti valmistumisen jälkeen. Terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen mukaan valmistumisen jälkeen voi työskennellä opiskelijana 30 päivän ajan. 

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2019