Soten lennonjohtaja tarvitsee pelisilmää – Suvi liikuttelee henkilöstöä, asiakkaita ja palveluja

Kenttäjohtaja Suvi Makara liikuttelee henkilöstöä, asiakkaita ja palveluja Essoten Tilannekeskuksessa. Työ vaatii paineensietokykyä ja hyvää pelisilmää.

Kuvateksti
Kenttäjohtaja Suvi Makaran työpaikka Essoten Tilannekeskus on turvaluokiteltu tila eikä siellä saa valokuvata. Siksi Suvi on kuvattu ulkona. Kuvat Paula Myöhänen

Kuin peliä. Näin kenttäjohtaja Suvi Makara, 40, kuvailee työtään Essoten Tilannekeskuksessa. Toinen vertaus tulee ilmailualalta. Tilannekeskusta, tuttavallisemmin Tikea, on kuvailtu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lennonjohdoksi.

Tavoitteena on, että potilaat ja henkilöstö olisivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Tilannekeskus ylläpitää koko kuntayhtymän tilannekuvaa terveyspalveluissa ja vanhus- ja vammaispalveluissa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Kenttäjohtajien työkaluina on useita eri tietojärjestelmiä, joiden avulla he liikuttelevat asiakkaita, potilaita ja henkilökuntaa. Puhelimitse hoidetaan se, mikä ei tietojärjestelmien avulla onnistu.

”Tavoitteena on mahdollisimman optimaalinen tilanne niin, että kaikki olisivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Asiakkaat ja potilaat siellä, missä he saavat tarkoituksenmukaisimman hoidon, ja henkilöstö siellä, missä heitä eniten tarvitaan”, sanoo Suvi.

Seinänäytöt kertovat tilannekuvan

Kenttäjohtajia on yhteensä 12. Vuorossa työskentelee kaksi kenttäjohtajaa, joista toinen vastaa terveyspalveluista ja toinen vanhus- ja vammaispalveluista.

”Vaikka tehtävät on jaettu, tämä on vahvasti tiimityötä. Jos on esimerkiksi kyseessä kotihoidon asiakas, joka ei pärjää enää kotona, voimme sijoittaa hänet kriisipaikalle ilman, että häntä tarvitsee kierrättää päivystyksen kautta.”

Tiimityö merkitsee myös sitä, että vuorossa olevat kaksi kenttäjohtajaa paikkaavat, tukevat ja auttavat toinen toistaan.

”Kaikki keissit eivät ole helppoja. Tiukassa paikassa tsemppaamme toisiamme. Meillä on töissä hurjan hyvä henki”, Suvi kiittää.

Se, että ensihoidon kenttäjohto työskentelee samassa tilassa, tarjoaa synergia­etua. Tilannekuvaa voidaan jakaa puolin ja toisin. Tarvittaessa reaaliaikainen tilanne voidaan heijastaa seinillä oleville isoille näytöille.

Rauhallisen tunnelman ei pidä antaa hämätä. Työtahti on ajoittain tiukka. Puheluja voi tulla paljon, sillä jo yhden asian hoitaminen voi poikia monta yhteydenottoa.

”Kenttäjohtajan on pystyttävä hoitamaan yhtä aikaa useita eri tehtäviä. Koko ajan on tehtävä omaa triagea ja priorisoitava. Mietittävä, mitä tekee ensin, mitä voi siirtää ja mitä vaikkapa kotihoidon työntekijä voi hoitaa sillä välin, kun itse selvittää toista asiaa.”

Ensihoidon paine pienenee

Tilannekeskuksen vastuulla on useita kokonaisuuksia: Kenttäjohtajat vastaavat henkilöstön liikuttelusta sairaalan sisällä sekä osittain myös varahenkilöstön sijoittelusta. He tekevät hoidontarpeen arviointia kotihoidossa ja palveluasumisessa. He koordinoivat sairaalan sisäisiä sekä muista sairaaloista tulevia potilassiirtoja. He myös vastaanottavat ja välittävät tiettyjä turvapuhelintehtäviä.

”Lisäksi olemme päivystäviä esimiehiä virka-ajan ulkopuolella, jolloin koordinoimme kotihoidon henkilöstöä ja heidän töitään ja hoidamme poissaolojärjestelyt kuten sijaisten hankinnat.”

Tike tulee apuun esimerkiksi, kun päivystyspotilaat tarvitsevat jatkohoitopaikkaa perusterveydenhuollosta tai kun käy ilmi, että sairaalan päivystys alkaa ruuhkautua. Tällöin kenttäjohtajat voivat siirtää päivystykseen henkilökuntaa jostain rauhallisemmasta yksiköstä tai hälyttää lisää lääkäreitä päivystykseen.

”Kotihoito ja palveluasuminen konsultoivat asiakkaistaan Tilannekeskusta, ja me teemme arvion hoidontarpeesta. Kun iso kuva ja potilaiden akuutit tarpeet ovat kenttäjohtajien tiedossa, pystymme vähentämään myös ensihoidon kiireettömiä tehtäviä.”

Ainoa Suomessa

Kireä kuntatalous ajoi Essotea etsimään tapoja tehdä asiat entistä tehokkaammin kuormittamatta henkilöstöä lisää. Alkuvuodesta 2020 toimintansa aloittanut Tike joutui alussa kuitenkin keskittymään koronapandemian hoitoon. Omia tehtäviä otettiin haltuun siinä sivussa.

Vastaavaa mallia, jossa kaikki palvelut on keskitetty samaan keskukseen, ei ole muualla Suomessa.

Tulokset ovat olleet lupaavia. Erityisen suurta helpotusta Tike on tuonut potilasvirtojen ohjailuun koko kuntayhtymässä.

”Näin vältymme myös turhilta potilassiirroilta kuntien ja Mikkelin välillä.”

Tilannekeskus on vähentänyt ensihoidon käyntejä hoito- ja hoivalaitoksissa lähes 20 prosenttia. Myös Essoten jatkohoitoprosessit ovat tehostuneet. Tike sijoittaa kuukaudessa noin 300 potilasta hyödyntäen koko Essoten vuodeosastokapasiteettia. Jatkohoitopaikan odottaminen on lyhentynyt Tiken ansiosta liki neljästä vuorokaudesta yhteen vuorokauteen.

Hoitajapula tuo haasteita

Suvi kuvailee kenttäjohtajan työtä monipuoliseksi ja haastavaksi. Työssä tarvitaan hyvää paineensietokykyä, sillä yhdellä kertaa on hallittava isoja kokonaisuuksia.

”Tämä on näköalapaikka, jossa tulevat tutuksi sekä terveyspalvelut että vanhus- ja vammaispalvelut.”

Ennen Tilannekeskukseen siirtymistä Suvi ehti hankkia monipuolista kokemusta hoito- ja lähiesimiestyöstä. Hän on koulutukseltaan lähihoitaja ja sairaanhoitaja, joka on suorittanut myös akuuttihoitotyön ylemmän amk-tutkinnon.

On palkitsevaa, kun pystyn tukemaan työntekijöitä heidän perustehtävässään.

”Työkokemukseni sairaanhoitajana painottuu akuuttihoitotyöhön. Pisimmän urani olen tehnyt päivystyksessä, jossa työskentelin kolmetoista vuotta, ensin sairaanhoitajana ja sitten apulaisosastonhoitajana.”

Vaikka työ tehdään näyttöpäätteellä, Suvi korostaa, että yhteys hoitotyöhön säilyy. Kenttäjohtajat vaikuttavat vahvasti hoitoprosesseihin. Organisaatiossa on toki myös tulppia – asioita, joille ei voi mitään. Esimerkiksi hoitajapula tuo haasteita.

Työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä yhteistyö eri tahojen kanssa on työn ytimessä.

”On palkitsevaa, kun pystyn tukemaan työntekijöitä heidän perustehtävässään – on kyseessä sitten esimies tai työntekijä kentällä.”

Kuvassa kenttäjohtajan Virve-puhelin.
Viranomaisverkko Virve pitää kenttäjohtajan ajan hermolla.

Työpäiväni: Koronaa ja muuta akuuttia

8 Työvuoro alkaa vuoronvaihtoraportilla ja tilannekuvan päivityksellä.

8.15 Käydään päiväohjelma läpi yhdessä vanhus- ja vammaispalvelujen (vava) kenttäjohtajan (kj) kanssa. Ensihoidon kj antaa tilannepäivityksen ensihoidon tilanteesta.

8.30–9 Useita hoidon tarpeen arvio -puheluja (HTA) ja turvapuheluja. Avustan kollegaa puheluissa.

9–10 Jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden kartoitus.

10 Soitto covid-lääkärille ja covid-­tilanteen päivitys.

10.15 Tilastojen ja viikoittaisen tilanneraportin täydennystä.

10.40–11.30 Potilaiden sijoittelua yhteistyössä osastojen kanssa. Vaatii osastojen kuormituksen takia useita yhteydenottoja.

11.30 Lounas.

11.50–20 Potilassijoittelua, tilannekuvan ylläpitoa. Turvapuheluja ja HTA-puheluja kääntyy minulle, koska kollega varattuna.

Illalla covid-potilaita sairaalahoitoon, joten henkilökuntaa ja potilaspaikkoja on järjesteltävä lisää. Tiivis yhteistyö ensihoidon, päivystyksen, osaston ja covid-lääkärin kanssa sekä tilannekuvan päivitys. Potilaspaikkatilanteen päivitys intraan.

19 Lisävoimien hälytys tilannekeskukseen, työt ruuhkautuivat covid-tilanteen aktivoiduttua. Viikkoraportin täydentäminen.

19.45–20 Vuoronvaihtoraportti ja tilannekuvan päivitys.