Sovellusasiantuntija Hanna on myös röntgenhoitaja: ”Toimin tulkkina kahden maailman välillä”

Hanna Syysmäen vastuulla ovat kuvantamisen tietojärjestelmät. Röntgenhoitajan tutkinto on työssä välttämätön.

Kuvateksti
Salapoliisityötä. Hanna Syysmäki auttaa ratkomaan tietojärjestelmissä esiintyviä ongelmia. ”Pidän siitä todella paljon.” Kuvat: Pasi Leino

Hanna Syysmäki, 44, kouluttautui röntgenhoitajaksi äitinsä ehdotuksesta.

”Täysin toisella alalla työskennellyt äitini tuumaili, että röntgenhoitajan työ olisi siistiä sisähommaa – hakeudupa opiskelemaan sitä. Otin neuvosta vaarin.”

Nykyisin sovellusasiantuntijana 2M-IT:llä Turussa työskentelevää Hannaa kiinnosti hoitotyö ja toisaalta jokin tekninen ammatti, kuten sähköasentajan työ.

”Leikin aina pikkutyttönä poikien kanssa autoilla hiekkalaatikossa.”

Hanna valmistui 1990-luvun lopulla ensin lähihoitajaksi, mutta seinä työmarkkinoilla nousi pystyyn. Hanna ei löytänyt töitä ja päätyi puoleksi vuodeksi työharjoitteluun päiväkotiin. Tuona aikana hän kävi röntgenhoitajatutkinnon pääsykokeissa.

”Kun taapersin viimeisen työharjoittelupäivän päätteeksi kotiin, postilaatikossa odotti kirje, jossa toivotettiin tervetulleeksi opiskelemaan.”

Äidin neuvo on osoittautunut hyväksi: röntgenhoitajan ja sittemmin sovellusasiantuntijan työssä yhdistyvät tekniikka ja hoitotyö.

Hannan työnantaja 2M-IT on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluita tuottava julkisomisteinen yhtiö. Se tarjoaa palveluita yhtiön osakkeita omistaville sairaanhoitopiireille.

Hanna toimii siellä kuvantamistoiminnan asiantuntijana. Hän tietää, millä tavalla sairaaloiden kuvantamisyksiköissä toimitaan ja miten siellä käytetään kuvantamisen RIS- ja PACS-tietojärjestelmiä.

RIS on radiologinen toiminnanohjausjärjestelmä, johon tallennetaan esimerkiksi lähetteet ja lausunnot eli kaikki kuvantamisen tekstimuotoinen data. PACS-järjestelmä on sähköinen kuva-aineistoarkisto.

Hannan vastuualue ulottuu maantieteellisesti länsirannikolla Turusta Vaasaan. Eri sairaanhoitopiireissä on käytössä eri järjestelmätoimittajien kehittämiä järjestelmiä, jotka hänen on tunnettava. Lisäksi hänen pitää ymmärtää sairaaloiden tietojärjestelmäkokonaisuuksia siltä osin kuin kuvantamisjärjestelmät liittyvät niihin.

”Työni on paljolti toimimista tulkkina sairaalamaailman ja ICT-maailman välillä. Meidän järjestelmäasiantuntijoillamme on puhtaasti tietotekninen koulutus, joten minä tulkkaan, mitä sairaalamaailmasta tuleva asiakas haluaa. Ja toisinpäin: kerron asiakkaille, miten ratkaisu näkyy kuvantamisyksikön arjessa.”

Haasteellisinta on, että pystyy selittämään kummallekin osapuolelle asiat siten, että molemmat ymmärtävät ne samalla tavalla.

”Minulla on jatkuva halu oppia uutta. ICT-puolen asioissa riittäisi vaikka kuinka paljon omaksuttavaa.”

Muutoskoordinaatiot ovat iso osa Hannan työtä.

”Jos tehdään muutoksia johonkin tietojärjestelmiin liittyvään, koordinoin työtä ja pidän langat käsissäni. Se on samantyyppistä työtä kuin projektipäälliköllä, mutta pienemmässä mittakaavassa.”

Hannan työhön kuuluu jonkin verran myös tietojärjestelmän kehittämistä ja räätälöintiä. Lisäksi Hanna antaa sairaaloiden kuvantamisen henkilökunnalle käyttäjätukea. Joku saattaa tarvita apua järjestelmän käyttämiseen tai järjestelmässä voi ilmetä jokin ongelma, esimerkiksi potilaan kuvat eivät yllättäen näy PACS-järjestelmässä.

”Se on ongelmanratkaisua ja pitkälti salapoliisityötä. Pidän siitä todella paljon.”

Hannan on osattava ottaa kriittinenkin palaute rauhallisesti vastaan. Toisaalta hän teki jo röntgenhoitajana työskennellessään päätöksen, ettei ole kenenkään kaatopaikka.

”Jos keskustelu alkaa mennä henkilökohtaisuuksiin tai muuten ylettömyyksiin, totean, että tämä etenemistapa ei toimi, vaan nyt pitää vetää henkeä ja katsoa sitten tilannetta uudelleen”.

Hannan työssä on oleellista, että hänellä on röntgenhoitajan koulutus ja pitkä työkokemus. Valmistumisensa jälkeen hän pääsi röntgenhoitajaksi Satakunnan keskussairaalaan. Siellä Hanna syventyi tietokonetomografia-, ultraääni- ja mammografiatutkimusten tekemisessä vaadittaviin taitoihin.

Joistakin röntgenhoitajista koulutettiin PACS-hoitajia eli järjestelmän pääkäyttäjiä. Heti kun yksi alkuperäisistä PACS-hoitajista halusi luopua tehtävästään, Hanna ilmoitti olevansa kiinnostunut pestistä.

Kahdentoista Porin vuoden jälkeen Hanna hakeutui Tyksiin. Röntgenhoitajan työ vaihtui sielläkin pian PACS-hoitajan työksi, mutta nimikkeenä oli sovellus­asiantuntija, eikä työhön sisältynyt enää röntgenhoitajan perustyötä.

Työnsä ohessa Hanna on tehnyt kaksi ylempää amk-tutkintoa. Toisen opinnäytetyön hän teki Suomen Röntgenhoitajaliitolle. Sen myötä liittoon perustettiin tietojärjestelmäjaosto, jota Hanna nyt vetää yhdessä toisen röntgenhoitajan kanssa. Jaostossa suunnitellaan muun muassa täydennyskoulutusta.

Esimerkiksi kansallinen kuva-aineistojen arkisto on ollut viime vuosina röntgenhoitajien työssä voimakkaasti läsnä. Tähän Kanta-palveluihin liittyvään arkistoon tullaan viemään kansallisesti kaikki kuvantamistutkimukset. Työ etenee eri sairaanhoitopiireissä eri tahtia riippuen siitä, onko sairaanhoitopiirin käyttämässä tietojärjestelmässä valmius arkistointiin.

”Koko sen ajan, kun olen ollut 2M-IT:n palveluksessa, omaan työnkuvaani kiinteästi kuuluvia tietojärjestelmiä on valmisteltu siihen, että ne taipuvat myös kuvien arkistointiin.”

 

Miksei kuva tallennu? Yksi Hannan asiakasryhmä ovat röntgenhoitajat, joille saattaa tulla ongelma vaikkapa TT-laitteen kuvien tallentumisessa.

 

Tiivistä yhteistyötä

Yhteistyökumppaneihini kuuluu ihmisiä, jotka työskentelevät monessa eri työpaikassa, eri kielillä ja eri puolilla Eurooppaa. Työpaikallani työskentelee ICT-asiantuntijoita, jotka ovat aina valmiit auttamaan minua ja minä heitä.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös sairaaloissa työskentelevät järjestelmän pääkäyttäjät eli PACS-hoitajat sekä sovellusasiantuntijat, joiden kanssa olen paljon tekemisissä. Suurin osa heistä on entisiä työkavereitani. Heiltä voi tulla työpyyntö jonkin tietojärjestelmäongelman takia tai sitten olen heihin yhteydessä, kun tietojärjestelmissä vaikkapa muutetaan jotakin.

Osassa sairaanhoitopiirejä toimitaan myös ruotsin kielellä, joten osa kontakteista on hoidettava toisella kotimaisella. Jos oma sanavarastoni ei riitä, voin pyytää jotakuta PACS-hoitajaa kääntämään tai keskustelemaan apua tarvitsevan henkilön kanssa.

Teen yhteistyötä myös tietojärjestelmäyrityksissä työskentelevien ihmisten kanssa. Kaukaisin heistä työskentelee tällä hetkellä Italiassa. Rallienglannille on siis aina silloin tällöin tarvetta.”

Teksti Ulla Ojala

Lue lisää:

Kokenut röntgenhoitaja: Rankinta on löytää pahanlaatuinen muutos yllättäen