Työmatkoihin jopa kolme tuntia – näin työttömyysturva kiristyi

Työttömyysturvan muutokset vaikuttavat tehyläisiin monin tavoin.

Kuvateksti
Työttömän pitää ottaa vastaan työpaikka entistä kauempaa. Kulkemiseen voi saada liikkumisavustusta. Kuva: Ari Korkala

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisaika lyheni sadalla päivällä vuoden alussa.

Kesto on enää 400 päivää niillä työntekijöillä, joilla on työhistoriaa yli kolme vuotta. Ennen se oli 500 päivää. Alle kolme vuotta työskennelleillä ansiopäivä­rahan enimmäiskesto väheni 400 ­päivästä 300:aan.

Yli 58-vuotiaiden 500 päivään ei tullut muutoksia.

­– Meidän jäseniimme tällä ei ole kovin suurta vaikutusta, koska terveydenhuoltoalalla työttömyysajat ovat lyhyitä. Enemmän vaikuttaa omavastuuajan piteneminen, koska alalla tehdään paljon pätkätöitä, arvelee kassanjohtaja Markus Rantanen Terveydenhuoltoalan työttömyyskassasta.

Omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään päivään. Tämä voi tarkoittaa ennen työttömyyttä 2 500 euroa ansaitsevalle keskimäärin 150 euron menetystä.

Työttömyyspäivien määrän laskeminen alkaa alusta, kun on ollut työssä uudelleen kuusi kuukautta. Työttömyyden alettua uusi omavastuuaika alkaa myös sen jälkeen, kun edellisestä omavastuuajasta on kulunut yli vuosi.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan on tullut paljon kyselyjä siitä, miksi tammikuun ansiopäivärahan määrä on pienentynyt aiemmasta.

Alennus johtuu eduskunnan tekemästä kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä ja leikkaamisesta 0,85 prosentilla vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan ja korotuksiin. Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä.

Käytännössä tämä tarkoittaa alle kymmenen euron kuukausittaista lovea ansiopäivärahaan. Lapsiperheillä leikkaus voi olla pari euroa enemmän.

­– Myös heille, jotka aloittavat opiskelut työttömyyden aikana, tulee muutoksia. Veroton kulukorvaus, joka on 9 tai 18 euroa päivässä, poistui vuoden alusta. Tämä tarkoittaa noin 200­–300 euron menetystä kuukaudessa, Rantanen kertoo.

Työssäkäyntialuetta koskeva säännös kumottiin vuoden alussa. Aikaisemmin työttömän piti ottaa vastaan työtä, joka sijaitsi enintään 80 kilometrin päässä kotoa. Nyt työssäkäyntialue poistuu ja matkaa mitataan ajalla eli työmatkat saavat kestää enintään yhteensä kolme tuntia päivässä. Osa-aikatöihin mennessä työmatkat voivat kestää enintään kaksi tuntia päivässä.

­– Jos tarjotusta työstä kieltäytyy, seuraa 90 päivän karenssi työttömyyspäivä­rahaan. Ennen se oli 60 päivää, Rantanen kertoo.

Uutta on kuitenkin niin sanottu katumisen aika. Jos työtön kieltäytyy yhdestä työstä, hänellä on kuukausi aikaa löytää toinen työ ennen kuin karenssi alkaa.

Ennen sai kieltäytyä töistä, jos ansiot olisivat jääneet uudessa työssä pienemmiksi kuin työttömyysturva. Enää näin ei saa tehdä.

­– Meidän alallamme tällä ei ole niin suurta vaikutusta, koska palkat ovat aikalailla samaa luokkaa samassa alan työssä, Rantanen pohtii.

Uusi tukimuoto on liikkuvuusavustus, mikä kannustaa ottamaan työtä vastaan kauempaa. Siinä yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus.

Tukea saa sitä enemmän, mitä kauemmin työsuhde kestää. Tuki voi olla enintään kahden kuukauden peruspäiväraha eli jopa 1 400 euroa. Edellytyksenä liikkuvuusavustuksen saamiselle on vähintään kaksi kuukautta kestävä koko- tai osa-aikatyö. Liikkumisavustusta täytyy hakea ennen työsuhteen alkua.

Uutta on myös se, että kaikki työttömät haastatellaan kolmen kuukauden välein sekä rekrytointikokeilu, josta on puhuttu työnäytteenä. Siinä työtön menee enintään kuukauden ajaksi työhön työttömyyspäivärahalla. Jos työn­antaja tai työntekijä huomaa, ettei työ sovi kokeilijalle, sen voi päättää ilman seuraamuksia.

Teksti Maija Joutjärvi

Lisätietoja työttömyysturvasta: Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, www.tehytk.fi.

 

Työttömyysturvan muutokset

  • Ansiopäivärahan enimmäisaika lyheni 500 päivästä 400 päivään.
  • Omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään päivään.
  • Korotettu ansio-osa pieneni.
  • Veroton kulukorvaus poistui uusista omaehtoisista opinnoista.
  • 90 päivän karenssi seuraa, jos kieltäytyy tarjotusta työstä.
  • Työstä ei voi kieltäytyä, vaikka tulot jäisivät työttömyysturvaa pienemmäksi.
  • Uusi liikkuvuusavustus kannustaa ottamaan työtä vastaan kauempaa.
  • Työttömät haastatellaan kolmen kuukauden välein.
  • Rekrytointikokeilussa työtön voi mennä enintään kuukaudeksi töihin työttömyyspäivärahalla.