Työstä saa todistuksen

Työntekijän pyynnöstä voidaan työtodistuksessa kertoa myös työsuhteen päättymisen syy ja arvio työtaidoista ja käytöksestä.

Kuvateksti
Työnantaja ei voi kirjoittaa työtodistukseen mitä sattuu. Kuva: iStock

Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada työtodistus. Työnantajan ei tarvitse kuitenkaan antaa sitä oma-aloitteisesti, vaan työntekijän pitää pyytää todistusta. Yleensä se toimitetaan noin viikossa.

Lyhyin mahdollinen todistus sisältää vain maininnan työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän pyynnöstä voidaan kertoa myös työsuhteen päättymisen syy ja arvio työtaidoista ja käytöksestä.

Työntekijän käytöksestä ja työtaidoista ei saa antaa tietoja ilman työntekijän lupaa.

Työsuhteen päättymisen syy ei tarkoita mahdollisen yksilöllisen irtisanomisen tai purkamisen perusteita. Todistuksessa riittää maininta siitä, kumpi on sanonut työsuhteen irti ja millä tavalla. Todistuksessa voi mainita, että työsuhde on päättynyt työntekijän omaan irtisanoutumiseen.

On myös syytä mainita, jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai muun taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi. Myös työsuhteen määräaikaisuus on syytä mainita.

Työnantaja ei saa kirjoittaa mitään ”rivien väliin”. Mitään koodeja tai muita merkintöjä ei saa tehdä. Työntekijän käytöksestä ja työtaidoista ei saa antaa tietoja ilman työntekijän lupaa edes suullisesti.

Työnantaja joutuu antamaan uuden työtodistuksen, jos siinä on virheellisiä tietoja tai maininta esimerkiksi työsuhteen päättymisen syystä, vaikka työntekijä ei ole sitä pyytänyt.

Uusi todistus on annettava myös silloin, jos työnantaja on kirjoittanut työtodistukseen sellaisia tietoja, joita ei saa lain mukaan mainita.

Jos työntekijä ei ole tyytyväinen pyytämäänsä arviointiin, työnantaja ei ole velvollinen antamaan uutta työtodistusta, jossa ei ole arviointia. Hyvää henkilöstöpolitiikkaa harjoittava työnantaja toki suostuu pyyntöön.

Arvioinnin muuttamista ei voi myöskään vaatia tuomioistuimen kautta, vaan ainoa mahdollisuus on vaatia vahingonkorvausta. Tämä edellyttää, että työntekijä kykenee näyttämään toteen arvioinnin virheellisyyden.

Työtodistus on pyydettävä kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Arvio työtaidoista ja käytöksestä on pyydettävä viiden vuoden aikana.

Yleensä työtodistuksen saannissa ei ole ongelmia. Jos työnantaja ei kuitenkaan suostu kirjoittamaan todistusta, työsuojelupiiri voi asettaa työnantajalle uhkasakon. Jos työnantaja ei työsuojeluviranomaisen kehotuksestakaan anna työtodistusta, tämä ilmoittaa rikkomuksen viralliselle syyttäjälle.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2012