Työterveyshoitaja sai 17000 euroa

Liian pieni palkka johtui väärästä vaativuusluokasta.

Työterveyshoitaja työskenteli yksityisessä terveyspalvelualan yrityksessä. Työpisteen vaihdon yhteydessä hän putosi jostain syystä alempaan työn vaativuuden luokkaan. Hän ihmetteli pudotusta esimiehelleen, joka ei kuitenkaan ottanut tilanteeseen kantaa. 

Kului viisi vuotta, ja työterveyshoitaja oli edelleen väärässä vaativuusluokassa. Hän otti asian esimiehensä kanssa kehityskeskusteluissa puheeksi säännöllisesti, mutta ilman tulosta.

Keväällä 2017 Tehyn pääluottamusmies sai tiedonsaantioikeuden nojalla nähtäväkseen työntekijöiden palkkatilastot. Hän havaitsi työterveyshoitajan tilanteen ja otti tähän yhteyttä. 

Pääluottamusmies auttoi työterveyshoitajaa tekemään oikaisupyynnön. Työnantaja muutti vaativuusluokan oikeaksi.

Työnantaja myös maksoi 14 000 euroa palkkarästejä sekä 3 000 euron viivästyskorot.