Uusia työsopimuksia ei liikkeen luovutuksessa tarvita

Sote-alalla on kesän aikana odotettavissa paljon liikkeenluovutuksia. Työntekijöiden kannattaa olla valppaina.

Kuvateksti
Jos työnantaja esittää uutta työ­sopimusta liikkeenluovutuksessa, ota yhteys Tehyyn. Kuva: iStock

Liikkeenluovutuksessa kaikkien työntekijöiden pitäisi siirtyä yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaikki luovutushetkellä voimassa olevat työsuhteet siirtyvät. Ennen luovutushetkeä päättyneet työsuhteet eivät siirry. Liikkeenluovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Liikkeenluovutuksesta voi olla kyse myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä kilpailuttaa palveluntuottajan uudelleen sopimuskauden jälkeen.

1 Työsuhde säilyy
Vanhoina työntekijöinä siirtyminen tarkoittaa sitä, että työsuhde säilyy samana ja keskeytymättömänä, mikä vaikuttaa esimerkiksi irtisanomisajan pituuteen, vuosilomaetuuksiin ja palvelusvuosilisiin.

2 Vanha työsopimus kelpaa
Jos työnantaja esittää uutta työ­sopimusta,­ ota yhteyttä työpaikan luottamus­­mieheen, Tehyn aluetoimistoon tai edunvalvontaan. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pitää varmistaa, ettei sopimus heikennä työsuhteen ehtoja.
Merkittäviä työsuhteen ehtoja ovat esimerkiksi lyhyempi työaika, parempi vuosiloma ja lisäeläke sekä työntekopaikkaa ja työtehtäviä koskevat ehdot.

3 Tes voi vaihtua myöhemmin
 Työntekijät kuuluvat entisen työehtosopimuksen piiriin sopimuskauden loppuun saakka. Sen päätyttyä työnantaja voi alkaa noudattaa työehtosopimusta, jonka piiriin työpaikka kuuluu.

4 Kolme kriteeriä
Kyseessä on liikkeenluovutus, kun seuraavat kolme edellytystä täyttyvät: työnantaja vaihtuu, osapuolten välillä on sopimus tai muu oikeudellinen yhteys ja luovutuksen kohteena on toiminnallinen kokonaisuus.
Kokonaisuus tarkoittaa, että luovutuksen kohde voisi toimia itsenäisenä liiketoimintana. Tulkintaan vaikuttaa myös se, pysyykö kokonaisuus luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2016