Vanha lastenhoitajan tutkinto pätee edelleen

Varhaiskasvatuslain siirtymäsäädökset olivat asettamassa lastenhoitajan tutkinnon eriarvoiseen asemaan.

Kuvateksti
Lastenhoitajan tutkinto antaa ammattitaidon lapsen kokonaisvaltaiseen kasvatukseen ja hoitoon. Kuva: Mikko Nikkinen

Lastenhoitajan tutkinto antaa edelleen pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.  Lastenhoitajan tutkinto oli jäämässä pois varhaiskasvatuksesta annetusta asetuksesta, mutta Tehyn ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton lausunto oli vaikuttamassa asetuksen muutokseen. Ongelma poistui valtioneuvoston asetuksen korjaamisella joulukuun jälkipuoliskolla.

Ilman järjestöjen vaatimaa korjausta tutkinnon suorittanut ei olisi ollut kelpoinen lastenhoitajan tehtävään tilanteessa, jossa hän olisi ollut poissa varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävistä viisi vuotta ennen varhaiskasvatuslain voimaantuloa.

– Viisi vuotta esimerkiksi omien lasten hoidon takia työelämästä poissa ollut lastenhoitajan tutkinnon suorittanut olisi joutunut suorittamaan samat täydentävät opinnot kuin perushoitaja, jolla on peruskoulutuksessaan huomattavasti vähemmän lasten hoito- ja kasvatustehtävään liittyvä opintoja, kertoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Sairaanhoito-oppilaitoksista valmistuneita lastenhoitajia on edelleen paljon työelämässä ja etenkin varhaiskasvatuksessa. Heillä on ammattitaito lapsen kokonaisvaltaiseen kasvatukseen ja kehitykseen sekä terveen ja sairaan lapsen hoitoon.

– Lastenhoitajan koulutuksen käyneiden osaamisen mitätöinti siirtymäsäädöksen viiden vuoden säännön nojalla ei olisi ollut mitenkään perusteltua.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan syyskuussa 2018.