Virassa vai toimessa?

Julkisen vallan käyttäjä on virkasuhteessa.

Kuvateksti
Sosiaali- ja terveydenhuollossa esimiehet ovat pääsääntöisesti virkasuhteessa ja työntekijät työsuhteessa. Kuva: Pekka Fali

Työelämässä on käytössä kaksi palvelussuhdemuotoa: työsuhde ja virkasuhde. Yksityissektorilla ainoa muoto on työsuhde. Julkisella sektorilla käytetään sekä työsuhteita että virkasuhteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa esimiehet ovat pääsääntöisesti virkasuhteessa ja työntekijät työsuhteessa.

Virkasuhde on käytössä yleensä silloin, kun työhön kuuluu julkisen vallan käyttöä tai julkishallinnollisia tehtäviä. Muissa tehtävissä käytetään työsuhdetta. Työsuhteen sääntely perustuu työsopimuslakiin ja virkasuhteiden sääntely virkamieslakiin, esimerkiksi lakiin kunnallisesta viranhaltijasta.

Virkasuhteissa työtehtävistä ei sovita, vaan työnantaja määrää ne.

Julkisen vallan käyttö tarkoittaa sitä, että työhön kuuluu hallintoa, joka kohdistuu ihmisten oikeusasemaan. Kyse voi olla etujen suomisesta, oikeuksien perustamisesta, velvoittamisesta tai pakottamisesta.

Työsuhde syntyy työsopimuksella, jonka sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat. Virkasuhde syntyy, kun työnantaja päättää valita hakijan virkaan ja antaa tälle viranhoitomääräyksen.

Viranhaltija on työntekijään verrattuna heikommassa asemassa suhteessa työnantajaan. Työntekijän työtehtävät ovat sopimusasia, ja työnantajalla on oikeus antaa työtehtäviä direktio- eli työnjohto-oikeuden perusteella. Työsopimus rajaa työnantajan direktio-oikeutta.

Virkasuhteissa työtehtävistä ei sovita, vaan työnantaja määrää ne. Työntekijän tehtävämuutoksista on sovittava työntekijän kanssa, mutta virantoimitusvelvollisuutta voi muuttaa neuvottelematta viranhaltijan kanssa. Työnantaja voi muuttaa viranhaltijan tehtävien sisältöä tai suorituspaikkaa.

Virkasuhteen irtisanominen ja purkaminen on mahdollista samoin kuin työsuhteessa. Erona on se, että jos tuomioistuin katsoo virkasuhteen päättämisen perusteettomaksi, virkasuhde jatkuu. Perusteeton työsuhteen päättäminen ei johda työsuhteen palautumiseen, vaan työnantaja maksaa työntekijälle korvauksen.

Viranhaltijan työtaisteluoikeuksia on rajattu laajasti lailla. Työntekijän oikeuksia osallistua liiton järjestämään työtaisteluun ei ole rajoitettu. Terveydenhuollossa viranhaltijalla on suojelutyövelvoite, jota työntekijällä ei ole.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2012