Voiko opiskelija antaa iv-lääkkeitä kesätyössä?

Kuvateksti
Sairaanhoitajaopiskelija ei saa antaa iv-lääkitystä itsenäisesti.

Olen menossa kesätyöhön sairaalaan. Voiko sairaanhoitajaopiskelija antaa iv-lääkkeitä kesätyössä?

Sairaanhoidon opiskelija ei voi toteuttaa itsenäisesti laskimoon annettavaa lääke-, neste- ja verensiirtohoitoa. Näin ohjeistaa THL:n Turvallinen lääkehoito -opas.

Laillistettuihin ammatteihin opiskeleva, esimerkiksi sairaanhoitaja, voi toimia tilapäisesti ammattihenkilön tehtävässä, esimerkiksi kesälomasijaisena, kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa (140 op) ammattiin johtavista opinnoistaan.

Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet.

Opiskelija työskentelee aina johdon ja valvonnan alaisena. Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön on nimettävä opiskelijalle kirjallisesti ohjaaja. Sairaanhoitajaopiskelijan ohjaajan tulee olla laillistettu sairaanhoitaja, joka on oikeutettu harjoittamaan ammattia itsenäisesti ja jolla on riittävä käytännön kokemus.

Sairaanhoitajaopiskelijan ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus voi vaarantua. Ohjaajan on toimittava opiskelijan kanssa samassa työvuorossa. Jos ohjaaja on eri työvuorossa, opiskelijalle pitää nimetä toinen ohjaaja.

Myös opiskelijalla on vastuunsa. Opiskelija vastaa siitä, että hänen ammatillinen toimintansa on asianmukaista ja että hän ei tee sellaisia tehtäviä, joita ei hallitse. Osaamattomuuden sanominen ääneen ei ole häpeä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2016