Vain julkisella sektorilla virkasuhteessa olevalla viranhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa sivutoimesta työnantajalleen. Kuva: iStock

Voiko työnantaja kieltää sivutoimen?

Olen tehnyt sivutoimiluvalla työtä, joka ei kilpaile työnantajani kanssa. Työnantaja eväsi yllättäen sivutoimilupani, vaikka esimerkiksi lääkärit voivat tehdä edelleen töitä toiminimellä. Kohdeltiinko minua oikein? 

Jos sivutoimessasi ei ole kyse kilpailevasta toiminnasta, lähtökohta on, että työnantaja ei voi sitä kieltää.

Vain julkisella sektorilla virkasuhteessa olevalla viranhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa sivutoimesta työnantajalleen. Virkasuhteessa oleva saattaa tarvita myös erillisen sivutoimiluvan. Työntekijällä ei ole julkisellakaan sektorilla velvollisuutta ilmoittaa sivutoimestaan työnantajalle tai hakea sivutoimilupaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Sivutoimilupia myönnettäessä työnantajan pitää kohdella viranhaltijoita tasapuolisesti. Jos osalle viranhaltijoista myönnetään oikeus sivutoimiseen työskentelyyn, sama oikeus pitää myöntää kaikille halukkaille, ellei työnantajalla ole perusteltua syytä menetellä toisin.

Jos työskentelet yksityissektorilla, voit tehdä vapaa-ajallasi mitä haluat, vaikka toimia sivutoimisesti yrittäjänä.

Vaikka työntekijä ei tarvitse sivutoimilupaa, hänen on muistettava työsopimuslaissa oleva kilpailevan toiminnan kielto. Se estää harjoittamasta työsuhteen aikana sellaista toimintaa, joka työn luonne ja työntekijän asema huomioon ottaen voisi vahingoittaa työnantajaa. Tällainen toiminta voi olla kilpailevaa toimintaa tai sellaisen valmistelua.

Työntekijä ei saa myöskään hyödyntää työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia tai paljastaa niitä muille.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2019
 

Mainos
Mainos

Kommentit

Käyttäjän Aila Mäkelä kuva

Olen esimies ja koen tilanteen hyvin ongelmallisena. Organisaatiossani kyllä pitää ilmoittaa sivutoimet, mutta ei esimiehen kautta. Esimies ei siis tiedä siitä. Samaan aikaan pitäisi huolehtia työntekijöiden jaksamisesta. Väliilä puskaradio kertoo, että työntekijä on usein ”flunssassa” maanantaiaamuna tai ei muuten jaksa tehdä töitään, koska on ollut muualla töissä koko viikonlopun. Tehy on mielestäni kaksinaamainen, kun yhtä aikaa pitää tiukasti silmällä minkälaisia vuoroja suunnitellaan, mutta puolustaa työntekijän oikeutta tehdä töitä 7 päivää viikossa kellon ympäri.