Voiko työnantaja korvata iltalisät työajan lyhennyksinä?

Kuvateksti
Kuntasektorilla työnantaja voi päättää, antaako iltalisät rahana vai aikana. Kuva: Ari Korkala

Työnantaja haluaa korvata iltalisät lyhentämällä säännöllistä työaikaani. Olenko oikeutettu saamaan iltalisät ja muut epämukavan työajan korvaukset rahana? Vai voiko työnantaja korvata ne lyhentämällä työaikaa?

Kuntasektorilla sekä Avainta ry:n työehtosopimuksen (Avaintes) piirissä työnantaja voi päättää, annetaanko työaikakorvaukset aikana vai rahana.

Aikana antaminen tarkoittaa, että työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa myöhemmillä listoilla. Muu kuin yötyön aikahyvitys on annettava kokonaisina päivinä, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi muunlaisesta lyhennyksestä.

Yksityisellä sektorilla, lukuun ottamatta Avaintessiä, työaikakorvaukset maksetaan aina rahana, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi erikseen säännöllisen työajan lyhentämisestä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2018