Voiko työnantaja lyhentää työpäiviä?

Kuvateksti
Kuntasektorin jaksotyössä työvuoron ja -viikon pituus tyypillisesti vaihtelee. Kuva: iStock

Aiemmin työajanlyhennykset sai vapaapäivinä, mutta nyt joudumme lyhentämään päivittäistä työaikaa. En ehdi kirjata työajalla, ja ruokatauko jää pitämättä. Onko kokoaikatyössä suostuttava vajaisiin työpäiviin?

Työnantaja vastaa toiminnasta ja suunnittelee työvuorot. Todennäköisesti työaikanne on ollut aikaisemmin tehokkaassa käytössä, joten lyhyemmän työvuoron aikana ei voi odottaa samaa työpanosta. Esimiehelle voi ilmoittaa, mitä työtehtäviä ei ehdi työajalla tehdä, jolloin hän järjestää työt muilla keinoin.

Työvuorojen pituus on määritelty usein työehtosopimuksessa. Kuntasektorin jaksotyössä työvuoron ja -viikon pituus tyypillisesti vaihtelee. Työvuoroa ei saa suunnitella yli 10 tunnin pituiseksi ilman paikallista sopimusta. Muissa työaikamuodoissa ei voi suunnitella yli yhdeksän tunnin työvuoroja. Alle 4 tunnin vuoroja ei tule käyttää, ellei työntekijän tarpeet tai jokin toiminnan kannalta perusteltu syy tätä edellytä.

Muutoin työvuoron pituutta säätelee työaikalain säätämä yhdeksän tunnin vuorokautinen lepoaika jaksotyössä tai 11 tunnin vuorokautinen lepoaika. Lisäksi säännöllinen työaika tulee sijoittaa viidelle työpäivälle, ellei toimintojen luonne muuta vaadi. Ylityötä varten tarvitaan työntekijän suostumus.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2012