Voiko työnantaja siirtää toiseen työpisteeseen?

Kuvateksti
Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa. Kuva: iStock

Olen tehnyt sopimuksen lastenhoitajan työstä.

Työnantaja velvoittaa siirtymään tarvittaessa toiseen päiväkotiin.

Olenko velvollinen kiertämään päiväkodista toiseen, vaikka en ole varahenkilö?

Työsopimuksessa määritellään työn suorittamis- ja sijoituspaikka. Tämä voi olla jokin yksikkö tai koko kunta. Jos työn suorittamispaikka on nimetty päiväkoti, työnantaja ei voi päättää paikan vaihdosta yksipuolisesti.

Kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa todetaan, että työntekijä on tarvittaessa velvollinen siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa.

Pysyvästi työntekijää ei voi ilman suostumusta siirtää olennaisesti poikkeaviin tehtäviin, jollei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta.
On hienoa, että päiväkodissa on kiertävä varahenkilö. Tehtävää tulee kuitenkin hoitaa henkilön, joka on palkattu siihen.

Neuvottele esimiehesi kanssa ja ota yhteys luottamusmieheen asian selvittämiseksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2012