Voiko ylimääräisen työvuoron korvata yhdellä vapaapäivällä?

Kuvateksti
Ylityö syntyy, kun työntekijä tekee ylimääräistä työtä työnantajan aloitteesta. Kuva Ari Korkala

Teen kolmivuorotyötä vuode-osastolla. Olin aamuvuorossa, kun iltavuorolainen ilmoitti sairas­tuneensa. Työnantajan pyynnöstä jäin vielä iltavuoroon. Seuraavana päivänä olin vapaalla. Esimies soitti ja ilmoitti, että voin pitää vapaata seuraavan aamuvuoron, koska olin jo tehnyt yhden vuoron ylimääräistä. Menikö tämä nyt ihan oikein?

Työnantajasi ei toiminut oikein, jos olet jaksotyössä ja teet täyttä työaikaa. Sinulle syntyy ylityötä, kun teet työnantajan aloitteesta ylimääräistä työtä. Ylityö pitää kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan korvata joko korotettuna aikana tai rahana. Työnantaja voi päättää, kumpana se ylityöt korvaa.

Korvaus on maksettava tai vapaa annettava ylityötä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos työnantaja korvaa ylityön vapaana, se on merkittävä työvuoroluetteloon. 
Ota yhteys työpaikan luottamusmieheen, jotta asia selviää.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2016