Voinko työskennellä lähihoitajana?

Kuvateksti
Sairaanhoitajan opintoja suorittanut voi työskennellä lähihoitajan sijaisena, mutta hän ei voi käyttää lähihoitajan nimikettä. Kuva: Liisa Takala

Sairaanhoitajaopintoni eivät etene. Voinko työskennellä lähihoitajana?

Sairaanhoitajan opintoja suorittanut voi olla lähihoitajan sijainen, jos työnantaja arvioi hänen osaavan riittävästi. Hän ei saa käyttää lähihoitajan nimikettä.

Työnantaja päättää, mitä henkilö voi lähihoitajan sijaisena tehdä.

Työnantajan tehtävä on myös pyytää opiskelijalta voimassa oleva opintorekisteriote. Jos opiskelijan opinto-oikeus on päättynyt, hän ei voi esiintyä "opiskelijana", vaan hän on "muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö".

Työnantajan on pitänyt arvioida hänen koulutuksensa, osaamisensa ja niiden soveltuvuus lähihoitajan työtehtäviin. Jos arvio on tehty, työnantajalla on vastuu.

Potilasvahingossa hoitoketjuun osallistuneet ovat itsenäisesti vastuussa siitä, että heidän toimintansa on ollut huolellista. Vastuuta ei voi siirtää.

Myös lähihoitajan sijaisena toimiva vastaa toiminnastaan.

Vastuun määrä on sidoksissa siihen, mikä on hänen sijaisuusnimikkeensä ja millaisista työtehtävistä työsopimuksessa on sovittu.

Sijaisena toimivan on syytä kiinnittää huomiota siihen, että hän ottaa vastaan vain sellaisia tehtäviä, jotka hän osaa ja jotka kuuluvat sijaisuuden piiriin.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2011