Ahvenanmaan ammattijärjestöt osoittivat mieltä Suomen hallituksen kaavailemia työelämän heikennyksiä vastaan

Ahvenanmaan ammattijärjestöjen yhteinen mielenosoitus osoitti tukensa Manner-Suomen ammattiliittojen toimille, joilla vastustetaan maan hallituksen esittämiä työelämän heikennyksiä.

Kuvateksti
Ahvenanmaan ammattijärjestöt järjestivät yhteisen mielenosoituksen tiistaina 6. helmikuuta..
Kuva: Erkki Santamala

Ahvenanmaan ammattijärjestöt järjestivät yhteisen mielenosoituksen tiistaina 6. helmikuuta Manner-Suomen ammattiliittojen tueksi. Mukana oli myös Tehyn Ahvenanmaan ammattiosasto.

Ammattiliitot jättivät maakuntahallitukselle yhteisen kirjelmän, jossa ne vastustavat Manner-Suomeen kaavailtuja työelämän heikennyksiä. Ahvenanmaan tilanne eroaa Manner-Suomesta, sillä maakuntapäivillä on Ahvenanmaan itsehallintolainsäädännön nojalla mahdollisuus säätää laeilla maakunnan omista asioista ja päättää maakunnan tulo- ja menoarviosta. Ahvenanmaalla maakunnan ja kuntien työtekijöillä on oma työehtosopimus neuvotteluoikeuksineen.

Suomen hallituksen suunnitelmissa on muutos, jonka seurauksena vientialojen palkankorotukset asettaisivat katon muiden alojen palkankorotuksille. Muita liittojen esiin nostamia epäkohtia ovat hallituksen kaavailemat lakko-oikeuden rajoittaminen, ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus, aikuiskoulutustuen lakkautus ja vuoden määräaikaisuuksien salliminen ilman syytä sekä vuorotteluvapaan lakkauttaminen.

Tehyn Ahvenanmaan ammattiosaston puheenjohtaja Pirjo Åkerblom tyrmäsi Suomen hallituksen ajaman lakimuutoksen vientivetoisesta työmarkkinamallista, jossa valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan sovintoehdotus ei voisi ylittää yleistä palkkalinjaa. Tehyn mukaan tämä ajaisi naisvaltaiset alat palkkakuoppaan.

”Mitä neuvottelua se sitten on, jos asia on kirjattu lakiin. Ei se Ruotsissakaan niin mene, vaan järjestöt saavat vapaasti neuvotella.”

Åkerblomin mukaan esimerkiksi maakunnan sote-sektoria ja erityisesti erikoissairaanhoitoa koskevat samat säästöpaineet kuin Manner-Suomea.

”Siksi tällaisia lainmuutoksia ollaan kohta kopioimassa meillekin. Ammattiosastomme vetoaa maakuntahallitukseen, ettei tällaisia lakeja tänne säädetä.”

Tämän kevään aikana valmistuu Ahvenanmaalla kaikkia maakuntahallituksen työntekijöitä ja eri ammatteja koskeva palkankehitysohjelma.