AMK-opiskelijoista YTHS:n potilaita – säätiö palkkaa lisää väkeä

Kahden vuoden kuluttua ammattikorkeakoulun opiskelijasta tulee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön potilas.

Kuvateksti
YTHS pyrkinee rekrytoimaan kuntien opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä. Kuva: Ari Korkala

Korkeakouluissa opiskelevien opiskeluterveydenhuolto yhtenäistetään niin, että yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat saavat yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut koko maassa.

Nykyisin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) hoitaa opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopisto-opiskelijoille. Vuoden 2020 alussa nämä palvelut laajenisivat myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Toisen asteen opiskeluterveydenhuolto olisi edelleen kuntien tai tulevien maakuntien vastuulla.

Yhteensä uuden järjestelmän piirissä olisi yli 250 000 opiskelijaa. Uusien opiskelijoiden myötä YTHS on arvioinut perustavansa 30 uutta toimipistettä ja 53 hammashoitoyksikköä sekä palkkaavansa 350 uutta työntekijää.

Palveluiden järjestämisestä vastaisi Kela, jolle valtio kanavoisi oman rahoitusosuutensa. Korkeakouluopiskelijat maksaisivat Kelalle kahdessa erässä pakollisen noin 75 euron veroluonteisen terveydenhoitomaksun. Sillä rahoitetaan kokonaiskustannuksista 23 prosenttia; valtion osuus on 77 prosenttia.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluisivat edelleen perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto. Opiskelijoilla säilyy myös mahdollisuus terveyskeskuksen (tulevan sote-keskuksen) palveluihin, kun on kyse muusta kuin opiskeluterveydenhuoltoon liittyvästä asiasta, kuten äitiyspalveluista.

Ammattikorkeakouluopiskelijoilla on yliopisto-opiskelijoita enemmän elämäntapoihin liittyviä riskitekijöitä. Hammaskaries oli todetuista sairauksista toiseksi yleisin sekä yliopisto- että amk-opiskelijoilla, mutta amk-opiskelijat käyttävät suun terveydenhuollon palveluja enemmän.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös muun kuin oppisopimukseen perustuvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Hallituksen esitys on huhtikuussa lähdössä lausuntokierrokselle. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella. Hallitus päätti asiasta joulukuussa 2016 muiden sote-linjausten yhteydessä.

Korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu on pitkään ollut opiskelijajärjestöjen tavoite.