Ammattilaiset potilaan asialla

Sote-alan ammattilaiset tarjoavat osaamisensa sote-uudistuksen käyttöön. Palveluketjujen kehittäminen halutaan pitää omissa käsissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset haluavat potilaan etusijalle sote-uudistuksessa. He kuitenkin pelkäävät potilaan jäävän hallinnollisen uudistuksen jalkoihin. He ovat huolissaan enemmän potilaasta kuin omasta edunvalvonnastaan. 

Tilanne käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen raportista. Tutkijat toteuttivat raportin osana kyselyn, johon vastasi yli 2 500 sote-ammattilaista eri puolilta Suomea. Suurin osa vastaajista työskenteli julkisella sektorilla.

Ammattilaiset haluavat mukaan uudistuksen tekoon, ja heillä on tietoa siitä, miten asioita voidaan tehdä paremmin. Tästä kertoo tutkijoiden mukaan sekin, että vaativan kyselyn avanneista yli 40 prosenttia myös vastasi.

Ammattilaiset ovat valmiita kehittämään palveluketjuja, moniammatillisuutta ja yksiköiden välistä työnjakoa. He uskovat, että kehittäminen vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta sekä lisää terveyttä ja hyvinvointia.

Huoli turvallisuudesta ei saisi olla näin voimakas aloilla, joilla työntekijän altistaa itsensä potilaan läheisyydelle.

Vastaajat tunnistavat palveluketjujen rikkinäisyyden työssään. Esimerkiksi 10 prosenttia kertoo joutuvansa päivittäin turhia puheluja järjestääkseen asiakkaalle jatkohoitoa.

Ammattilaiset haluavat kehittää palveluketjuja itse eivätkä antaa niitä esimerkiksi virkamiesten ja johtajien käsiin. Yksiköiden välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollossa jo nyt arkea. 84 prosenttia esimiehistä kertoo, että toimintoja on kehitetty yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Kyselyssä nousi esiin myös ammattilaisten huoli omasta turvallisuudestaan. Tutkijoiden mukaan huoli ei saisi olla näin voimakas aloilla, joilla työntekijän on altistettava itsensä sekä fyysisesti että henkisesti asiakkaan tai potilaan läheisyydelle.

Sote-uudistus on työntekijöille tärkeä asia. He odottavat saavansa ajantasaista ja oikeaa tietoa uudistuksen etenemisestä sekä haluavat päätöksiä. Tutkijat pitävät odotuksia kohtuullisina, koska sote-ammattilaiset toteuttavat uudistuksen käytännössä.

Sote - enemmän, paremmin ja halvemmalla. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 2016.