Arkipyhät kokonaisina vapaapäivinä silpun sijaan – uusi sote-sopimus hyväksytty

Uusi sote-sopimus mahdollistaa vuosiloman myös arkipyhäjaksolla.

Kuvateksti
Työnantajalle voi uuden sopimuksen myötä esittää lomatoiveen myös joululle.
Kuva: iStock

Arkipyhälyhennykset tulee tällä sopimuskaudella antaa kokonaisina vapaapäivinä. Määräaikainen määräys on voimassa 30.4.2025 asti.

Itsenäisyyspäivä 6.12. on ensimmäinen kokonaisena vapaapäivänä annettava arkipyhä.

"Tähän asti tilanne on ollut se, että kokonaisten vapaapäivien sijaan työntekijät ovat saaneet arkipyhävapaat silputtuina, yksittäisinä tunteina", Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sanoo. 

Jos työnantaja käyttää lyhyempää kuin kuuden viikon tasoittumisjaksoa, vähintään yksi arkipyhävapaa pitää antaa jakson aikana kokonaisena vapaapäivänä.

Mahdolliset muut samalle työaikajaksolle sattuvat arkipyhävapaat voidaan siirtää annettavaksi seuraavan työaikajakson aikana kokonaisina vapaapäivinä. Tällöin myös arkipyhän vaikutus lisä- ja ylityörajaan siirtyy kyseiselle jaksolle.

Uuden määräaikaisen määräyksen mukaan työnantaja voi tällä sopimuskaudella käyttää myös kuuden viikon työaikajaksoa. Silloin kaikki arkipyhävapaat pitää antaa samalla jaksolla kokonaisina vapaapäivinä.

 

 

Uusi sote-sopimus velvoittaa työnantajaa mahdollistamaan vuosiloman toivomisen esimerkiksi ruuhkahuippujen, osastosulkujen, arkipyhien ja joulun aikaan. 

"Soveltamisohje ei takaa sitä, että lomaa annettaisiin, mutta velvoittaa työnantajaa kiinnittämään huomiota asiaan", Rapinoja sanoo. 

Työnantaja joutunee jättämään osan toiveista toteuttamatta, mutta soveltamisohje pyrkii siihen, että työnantajat antaisivat vuorotteluperiaatteen mukaan vuosilomaa myös hankalina ajankohtina.

Nyt tilanne on se, että monet työnantajat ovat mahdollisuuksia tarkastelematta linjanneet niin, että kukaan ei saa arkipyhälistalla vuosilomaa.

"Kyse on alan houkuttelevuudesta. Ei voi olla niin, että hoitohenkilöstö ei koskaan saa olla vuosilomalla esimerkiksi jouluna." 

Sekä arkipyhävapaa että mahdollinen vuosiloma arkipyhäjaksolla olivat Tehyn neuvottelukierroksen tavoitteita.

4.10. kello 11 lisätty tieto määräyksen määräaikaisuudesta.