Avi antoi Essotelle kehotuksen: Pietarinpirtin lääkehoitoa valvottava paremmin

Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) mukaan Essote on valvonut puutteellisesti lääkehoitoa mikkeliläisessä Pietarinpirtissä.

Kuvateksti
Pietarinpirtin valvontaprosessi alkoi, kun kaksi sairaanhoitajaa teki työpaikastaan niin sanotun huoli-ilmoituksen. Eniten heitä huolestutti, että talosta karkasi muistisairaita vanhuksia välillä päivittäin. Kuvitus: Helena Syrjä

Avi kehottaa kuntayhtymä Essotea huolehtimaan, että Pietarinpirtissä ja muissa yksityisissä palvelutaloissa sairaanhoito ja kotisairaanhoito, erityisesti lääkehoito, ovat sillä tasolla, mitä kuntien palveluilta edellytetään. Essotella on velvollisuus valvoa Pietarinpirttiä ja muita yksityisiä palvelutaloja, joista Essote ostaa vanhusten palveluasumista.

–Seuraamme, että valvonta on jatkossa asianmukaista. Lääkehoidon valvonnassa on terävöittämisen varaa, sanoo terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n Pietarinpirtti on ollut alkusyksystä 2016 Itä-Suomen avin valvonnassa. Prosessi sai alkunsa, kun kaksi palvelutalossa työskennellyttä sairaanhoitajaa teki työpaikastaan sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen asiakas- ja työturvallisuutta vaarantavista seikoista.

Erityisesti heitä huoletti puutteellinen kulunvalvonta, siitä johtuva muistisairaiden asukkaiden toistuva karkailu sekä puutteet lääkehoidossa. He muun muassa kertoivat, että siivoustiimin jäsen pisti insuliinia. Lääkepoikkeamia oli muihin vastaaviin yksiköihin verrattuna paljon, vaikka kaikkia niitä ei ilmoitettu. Kumpikin sai lähtöpassit työpaikastaan. Tehy on riitauttanut työsuhteiden päättämiset.

Essote on tehnyt Pietarinpirttiin useita valvonta- ja ohjauskäyntejä. Osa niistä on ollut etukäteen sovittuja, osa yllätyksiä. Vuoden 2016 lopussa Pietarinpirtissä oli jonkin aikaa sairaanhoitaja Mikkelin sosiaali- ja terveystoimesta vastaamassa lääkehoidosta, jotta tilanne saataisiin kuntoon.

Essoten johtaja on julkisuudessa todennut, että omavalvonta on saatava Pietarinpirtissä toimimaan, sillä hyvä hoito ei voi perustua jatkuviin ulkopuolisiin tarkastuksiin. Essote antoi palvelutalolle taloudellisia sanktioita ja taloon ei ole ohjattu uusia asukkaita. 

Avi huomautti Pietarinpirttiä useista laiminlyönneistä kesällä 2017 valmistuneessa laajassa valvontakertomuksessa. Vanhainkotiyhdistys puolestaan uhkasi nostaa avia vastaan erilaisia kanteluja ja valituksia.

Pietarinpirtissä kuitenkin tehtiin parannuksia, kuten rakennettiin kaksi uutta lääkkeenjakohuonetta ja aloitettiin henkilöstön Love-koulutus. Aikaisempi johtaja jäi eläkkeelle. Viime syyskauden mittaan lääkepoikkeamia kirjattiin 25 kappaletta ja karkaamisia tapahtui kaksi.

Avin sosiaalihuollon valvonta päättyi talossa viime tammikuussa, kun taloon oli saatu muun muassa omavalvontasuunnitelma ja avi vakuuttui siitä, että henkilöstö oli ollut sen tekemisessä mukana. Pietarinpirtti piti pitkään kiinni siitä, että talon johtajan sijainen on lähihoitaja, mutta taipui sitten avin kantaan, että johtajan sijaisella on oltava sairaanhoitajan koulutus ja osaaminen.

Essote uusi viime vuoden lopulla Pietarinpirtin kanssa puitesopimuksen. Sopimus koskee kymmentä tehostetun palveluasumisen paikkaa. Käytännössä paikat täyttyvät jo Pietarinpirtissä asuvista niin sanotusti vanhoista asukkaista. Kun Essote kilpailutti viime vuoden lopulla vanhusten palveluasumista tarjoavia yksiköitä, se vaati, että kaikilla hyväksytyillä pitää olla terveydenhuollon toimintalupa. Aiemmin Pietarinpirtiltä oli se puuttunut.

Essoten vt. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Sari Teittinen sanoo, että valvontatyötä on tehty tiiviisti yhteistyössä avin kanssa ja tulossa on tapaaminen, jotta Essote saa tarkempaa ohjausta, miten parantaa valvontaa.