Potilaiden turvallisuus huoletti – potkut tuli

Mikkeliläisen palvelutalo Pietarinpirtin sairaanhoitajat pelkäsivät potilaiden puolesta ja ilmoittivat epäkohdista. He joutuivat jättämään työnsä.

Kuvateksti
Mikkeliläinen Pietarinpirtti on monen viranomaisen tutkinnan kohteena. Kuva Paula Myöhänen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet syksyn mittaan Pietarinpirttiin useita valvonta- ja tarkastuskäyntejä, joiden yhteydessä on pyritty ohjaamaan muun muassa parempaan lääketurvallisuuteen. Valvonta käynnistyi sairaanhoitajien ilmoituksista.

Pietarinpirtissä on työskennellyt johtajan lisäksi kaksi sairaanhoitajaa. Sairaanhoitaja Tiina Väisänen on irtisanottu joulukuussa, ja hänen kollegansa Karoliina Harju päätti työsuhteensa itse työnantajasta johtuvista syistä. Tehyn lakimiehet selvittävät tapauksia.

Sairaanhoitajat tekivät alkusyksyllä työpaikastaan sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen, koska he olivat huomanneet potilasturvallisuutta ja työturvallisuutta vaarantavia seikkoja. Hoitajat kertovat, että he yrittivät ratkaista epäkohtia ensin työpaikan sisällä johtajan kanssa.

Eniten sairaanhoitajia huolestutti palvelutalon puutteellinen kulunvalvonta. Hoitajien mukaan muistisairaita vanhuksia karkasi lähes viikoittain, välillä päivittäin, sillä talon ulko-ovia pidettiin päiväsaikaan auki eivätkä vanhat poistumishälyttimet aina toimineet.

– Yritin puhua kulunvalvonnan puolesta. Kun joku vanhuksista oli kateissa, oli tavallista, että asiasta soitettiin vapaalla olevalle hoitajalle. Hän lähti autolla etsimään kadonnutta. Toinen vaihtoehto oli, että etsimään lähti joku työvuorossa oleva ja se oli pois vähistä hoitajaresursseista. Omaisille ja poliisille katoamisesta ei kerrottu ellei ollut pakko, Karoliina Harju kertoo.

Hoitajat pelkäsivät, että ennen pitkää joku jää auton alle tai paleltuu. Eräs vanhus esimerkiksi palautettiin yöpaitasillaan pitserian eteisestä, jonne hän oli tullut pakkasesta lämmittelemään.

Pietarinpirtti on yksityinen palvelutalo, jota ylläpitää Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry. Talossa on 24 ryhmäkotipaikkaa, 34 palveluasuntoa ja 2 intervallihuonetta.

Mikkelin kaupungilla on Pietarinpirtin kanssa vanhusten tehostettua palveluasumista koskeva puitesopimus. Suurin osa asukkaista tulee palvelutaloon sitä kautta. Lisäksi palvelutalossa on reilut kymmenen itsemaksavaa asukasta.

Palvelutalon lääkehoidossa oli sairaanhoitajien mukaan paljon korjattavaa. Kaikilla lääkkeitä jakavilla ei ollut asianmukaista lääkelupaa. Kaikista lääkepoikkeamista ei tehty tai ei löydy ilmoitusta.

Myös moni Pietarinpirtin entinen työntekijä vahvistaa työkulttuurin olleen poikkeuksellisen. Moni koki, että talossa johdettiin pelottelemalla ja uhkailemalla.

Sen jälkeen, kun kaupunki ja avi ovat alkaneet selvittää asiaa, Karoliina Harju sai kaksi varoitusta. Tiina Väisänen irtisanottiin ilman kuulemista ja varoituksia, kun hän oli sairauslomalla.

He kokevat, että työpaikkojen menetys oli epäkohtien puheeksioton seurausta. Lain mukaan ilmoituksen tehneeseen työntekijään ei saa kohdistaa vastatoimia.

Pietarinpirtti on ollut sairaanhoitajille melko tuulinen paikka. Harju ehti työskennellä talossa yhdeksän kuukautta, Väisänen noin kaksi vuotta. Karoliina Harjulla on uusi työpaikka, mutta se tarkoittaa sitä, että hän joutuu asumaan viikot erossa perheestään. Myös Väisänen on aloittanut työt muualla.

– Koin, että työsuhteen päättäminen oli luovutusvoitto. Tunsin, että sairaanhoitajan etiikkani velvoitti minua puuttumaan epäkohtiin. En kuitenkaan enää pystynyt jatkamaan työpaikassa. Haluan kuitenkin kertoa, että yritin tehdä jotakin, Harju sanoo.

Pietarinpirtin johtaja Raija Lind sanoo, että palvelutalon toiminnasta on annettu julkisuuteen ja viranomaisille virheellistä tietoa. Hän sanoo, että toiminnasta ei ole tullut asukkailta yhtäkään valitusta.

– Kaupunki edellyttää tiettyjä kriteerejä ja me täytämme ne. Jos epäkohtia ilmenee, ne hoidetaan viipymättä kuntoon.

Hän kehottaa asian julkisuuteen nostaneita sairaanhoitajia katsomaan peiliin. Lindin mielestä palvelutalon sairaanhoitajat eivät ole vaihtuneet normaalia tiheämmin.

– Kaikista ei ole tähän tehtävään.

Lue myös: Huoletonta lääkehoitoa palvelutalossa