Avi: Jyväskylän päiväkodeissa liikaa lapsia ja liian vähän hoitajia

Tehyn pääluottamusmies on huomauttanut liian suurista ryhmistä, mutta vasta vanhempien kannanotto auttoi.

Kuvateksti
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista on säädetty laissa. Kuva: Mikko Lehtimäki

Aluehallintovirasto on antanut huomautuksen Jyväskylän kaupungille. Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmät ovat liian isoja ja hoitajia on liian vähän.

Tehyn pääluottamusmies Jaana Pollari on useaan otteeseen viime vuoden aikana tuonut Jyväskylän kaupungin tietoon, etteivät päiväkotien ryhmäkoot ole olleet varhaiskasvatuslain mukaisia.

– Asiaan ei ole reagoitu, vaan työnantaja on selittänyt, ettei näin oikeasti ole. Tarvittiin lasten vanhempien kannanottoja aville, jotta asiaan reagoitiin, painottaa Jyväskylän kaupungin ja ympäristökuntien ammattiosaston pääluottamusmiehenä toimiva Pollari.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 13 päiväkotiryhmään tekemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että peräti 12 ryhmässä paljastui väärä mitoitus. Ryhmäkoko on ollut liian suuri sekä hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön mitoitus suhteessa lapsimäärään puolestaan usein liian pieni.

– Otoksen perusteella voi päätellä, ettei ongelma rajoitu vain näihin paikkoihin vaan on yleinen,

Kaikkiaan Jyväskylässä on 52 kunnallista päiväkotia. Kaupunki toteuttaa parityöskentelyä, jolloin lapsiryhmässä voi olla esimerkiksi kolme työparia.

– Tällä tavalla ryhmät kasvavat niin suuriksi, että tilat eivät tahdo riittää.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden antamasta selvityksestä käy ilmi, että varhaiskasvatuksessa on ollut paljon henkilöstön poissaoloja tai ryhmien henkilökuntamäärä on ollut liian pieni suhteessa lasten lukumäärään.

Avin mukaan hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten välinen säädösten mukainen suhdeluku on ylittynyt toistuvasti tarkastelluissa päiväkodeissa. Useassa ryhmässä hoito- ja kasvatushenkilöstön määrä on ollut suurempi kuin kolme, jolloin lapsia on ollut ryhmää kohden varhaiskasvatuslain mukaan säädettyä lapsilukua suurempi määrä.

Jyväskylän kaupunki on palkkaamassa 37 lastenhoitajaa varahenkilöksi, mutta pääluottamusmiehen mukaan tämä ei riitä poistamaan ongelmaa.

Varhaiskasvatuslaki määrittää mitoitukset. Jos päiväkotipäivä kestää enemmän kuin viisi tuntia, yli kolme vuotiaita lapsia voi yhdellä hoitajalla olla kahdeksan. Alle viisi tuntia kestävässä puolipäivähoidossa yli kolme vuotiaita lapsia voi yhdellä hoitajalla olla 13. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee olla vähintään yksi hoitaja.

Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa ammatillisesti kelpoista henkilöä vastaava määrä lapsia. Esimerkiksi yli kolmevuotiaiden kokopäiväryhmässä voi yhtä aikaa olla paikalla 24 lasta. Alle kolme vuotiaiden ryhmässä voi olla yhtä aikaa läsnä enintään 12 lasta.