Avi: Lapsia ei saa päiväkodissa siirtää ryhmästä toiseen suhdeluvun vuoksi – Kaksi Pilke-päiväkotia sai huomautuksen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut huomautuksen varhaiskasvatuslain noudattamatta jättämisestä Pilke Taikamaalle Helsingissä ja Pilke Tirikalle Lappeenrannassa.

Kuvateksti
Kahden Pilke-päiväkodin suhdeluvut ovat avin mukaan ylittyneet.
Kuva: Mikko Nikkinen

Pilke Päiväkodit Oy:n kaksi päiväkotia on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kaksi huomautusta varhaiskasvatuslain noudattamatta jättämisestä.

Päiväkodit ovat Taikamaa Helsingissä ja Tirikka Lappeenrannassa. 

Päiväkodit ovat jättäneet muun muassa noudattamatta pykälää, joka edellyttää, että päiväkodissa on oltava riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä. Näin turvataan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. 

Pykälää on käytännössä päiväkodeissa rikottu siirtelemällä lapsia ryhmästä toiseen aikuisten poissaolojen vuoksi sekä tilanteissa, joissa lapsia on ollut ryhmässä enemmän kuin aikuisten ja lasten välinen suhdeluku sallii. 

Avin mukaan lasten siirtäminen ryhmästä toiseen siksi, että lapsia olisi muuten ryhmässä liikaa suhteessa aikuisten määrään ei ole lapsen edun mukaista. Myöskään varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttaminen ei ole tällöin mahdollista. 

Päiväkoti Tirikka ei ollut ottanut erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia riittävästi huomioon aikuisten määrässä. 

Päiväkotien suhdeluvut ovat avin mukaan ylittyneet. 

Päiväkodeissa on ollut myös puutetta kelpoisuusehdot täyttävästä henkilöstöstä. Esimerkiksi helsinkiläisessä päiväkodissa puolet henkilöstöstä ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. 

Avi on tehnyt päiväkoteihin tarkastuskäyntejä ilmoittamatta niistä ennalta. 

18.6. klo 12.42 Korjattu päiväkotien sijaintipaikkakunnat. 
19.6. klo 11.58 Poistettu sana "toistuvasti" kohdista, joista puhutaan suhdeluvun ylittymisestä iltapäivisin. Huomautus erityisen tuen tarpeessa olevien lasten huomioon ottamisesta koski päiväkoti Tirikkaa. Klo 12.11 poistettu sana "iltapäivisin".