Avit: Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin— Tehyn asiantuntija: "Tarkastus ei kerro koko totuutta"

Koronapandemia, ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä lakot ja paikoitellen kriittiseksi kasvanut henkilöstöpula näkyvät avien tarkastuksessa.

Kuvateksti
Henkilöstöpula on vaikein pääkaupunkiseudulla, jossa henkilöstömitoitus on avien tarkastuksessa alittunut eniten.
Kuva: Mikko Nikkinen

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat avien tarkastuksessa pääsääntöisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Avit valvovat henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään.

"Tilanne ei ole niin hyvä, kun mitä tarkastus antaa ymmärtää. Meille tulee erilaista viestiä", toteaa Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen

Lainsäädäntö ohjaa aveja tarkastelemaan henkilöstömitoitusta Siitosen mukaan puutteellisesti. 

"Henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan myös työntekijöitä, jotka ovat läsnä päiväkodissa, mutta käytännössä esimerkiksi suunnittelevat lapsiryhmän ulkopuolella."

Siitosen mukaan erityisen ongelmallisia ovat iltapäivät, jolloin päiväkodeissa pääsääntöisesti työskennellään vajaalla henkilökunnalla.

"Aikaisin aamulla töihin tulleiden työpäivä päättyy iltapäivän ensimmäisinä tunteina, vaikka lasten määrä pysyy samana."

Avien mukaan tarkastuksessa näkyvät myös koronapandemia, ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä lakot ja paikoitellen kriittiseksi kasvanut henkilöstöpula.

Henkilöstöpula on vaikein pääkaupunkiseudulla, jossa henkilöstömitoitus on avien tarkastuksessa alittunut eniten.

Alitusten taustalla ovat avien mukaan usein yllättävät muutokset lasten määrässä tai varhaiskasvattajan poissaoloista, joihin ei ole saatu sijaista.

Avit mukaan johtamisella ja työvuorosuunnittelulla on varmistettava, että henkilöstö jakautuu tasaisesti lapsiryhmiin. Näin työntekijöiden hyvinvointi ja lasten turvallisuus eivät vaarannu. 

Avien mukaan kunnan tulee myös huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä. Siitonenkin puhuu sijaisjärjestelmän puolesta. 

"Kunnan pitää panostaa varahenkilöstöön."