Ehkäisyyn tasa-arvoa - steriloiduista yli puolet miehiä

Miesten sterilointi on lisääntynyt jo pitkään.

Kuvateksti
Sterilointi on miehelle pienempi toimenpide kuin naiselle. Kuva: iStock

Suomessa on ensimmäistä kertaa steriloitu miehiä enemmän kuin naisia. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2016 ennakkotiedoista. Sterilointeja tehtiin yhteensä noin 5 000, ja niistä yli puolet eli 56 prosenttia tehtiin miehille.

Erikoissuunnittelija Anna Heino arvelee, että taustalla on ehkäisyn tasa-arvoistuminen ja yleinen keskustelu asiasta. Miesten sterilointi on lisääntynyt suhteessa naisiin jo pitkään.

- Pariskunta pohtii, kumpi olisi järkevämpi steriloida.

Steriloinnissa estetään joko munasolun kulkeutuminen munasarjasta munanjohtimen kautta kohtuun tai siittiöiden kulkeutuminen siemenjohtimien kautta siemennesteeseen. Toimenpide on miehelle pienempi kuin naiselle.

Miesten sterilointeja tehtiin eniten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja vähiten Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Naisten sterilointeja tehtiin eniten Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueilla ja vähiten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. 

Sterilointien kokonaismäärä pysyi vuonna 2016 vakaana. Sterilointien määrä on 1990-luvun puolesta välistä lähtien laskenut voimakkaasti. Syynä ovat ehkäisymenetelmien valikoiman laajeneminen ja lasten hankkiminen myöhäisemmällä iällä. Vuoden 1985 jälkeen tapahtunutta sterilointien yleistymistä selittää tuolloin voimaan tullut vapaampi lainsäädäntö.

Sterilointeja on tilastoitu vuodesta 1950 lähtien.