Ensihoito viidelle maakunnalle

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa.

Käytännössä pelastuslaitoksia on vuodesta 2019 viisi. Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22.

– Järjestelyn ansiosta ensihoidon toiminta yhdenmukaistuu ja johtaminen selkeytyy, arvioi Suomen Ensihoitoalan liiton toinen varapuheenjohtaja Heikki Sederholm.

Ensihoidon järjestämisvastuu on yksi niistä lukuisista tehtävistä, jotka maan hallitus haluaa siirtää maakunnille.

Kun sote-uudistus toteutuu, maakunnat sopivat yhteistyöalueittain järjestämisvastuussa olevan maakunnan kanssa rahoituksesta.

Sisäministeriössä valmistellaan pelastustoimen järjestämislakia, joka lähtee lausuntokierrokselle myöhemmin keväällä. Järjestämislaki seuraa aluejaon lisäksi muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä tehtäviä ratkaisuja.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Kyse ei ole vain hallinnon uudistamisesta, vaan samalla uudistetaan pelastustoimen sisältöä ja toimintatapoja.

Vaikka käytännön toteuttaminen on vielä täysin auki, Sederholm painottaa, että jatkossakin ensihoidon pitää olla terveydenhuollon ammattihenkilöstön käsissä. 

Pelastustoimen uudistus