Epätasa-arvo maksaa Afrikalle 84 miljardia

Vanhoillinen kulttuuri rajoittaa naisten mahdollisuuksia opiskella ja tehdä työtä sekä oikeutta omistaa.

Kuvateksti
Naiset rakentavat kaivoa Etiopiassa vuonna 2012. Veden haku on naisten vastuulla.

Sukupuolten välinen epätasa-arvo vaarantaa Afrikan taloudelliset ja inhimilliset kehitysmahdollisuudet. Epätasa-arvo maksaa Saharan eteläpuoliselle Afrikalle vuosittain noin 84 miljardia euroa, mikä vastaa kuutta prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. Tieto käy ilmi YK:n kehitysohjelma UNDP:n vuoden 2016 Afrikan inhimillisen kehityksen raportista

Tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen tukisivat taloudellista ja kestävää kehitystä. 

– Äärimmäinen köyhyyden ja nälänhädän poistaminen on mahdollista, jos sukupuolten välinen kuilu saadaan suljettua muun  muassa työmarkkinoilla, kouluissa ja terveyspalveluissa, totesi UNDP:n pääjohtaja Helen Clark raportin julkistamistilaisuudessa.

Afrikkalaiset naiset saavuttavat miehiin verrattuna ainoastaan 87 prosenttia UNDP:n inhimillisen kehityksen mittarilla arvioituna. Tämä johtuu naisten alhaisesta osallistumisesta toisen asteen koulutukseen ja palkkatyömarkkinoille sekä korkeasta äitiyskuolleisuudesta. Inhimillinen kehitys on mittari, joka koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta. 

61 prosenttia afrikkalaisista naisista käy palkkatyössä, mutta he työskentelevät usein epävirallisella, niin kutsutulla neljännellä sektorilla. Epävirallinen sektori koostuu epävirallisesta vaihtokaupasta, katukaupasta, pienyhteisöjen keskenäisestä vapaaehtoistyöstä sekä harmaasta taloudesta.

Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset normit estävät naisten aseman kohenemasta.  Esimerkiksi 71 prosenttia veden hausta on naisten vastuulla, mikä tarkoittaa, että he kuluttavat vuosittain yhteensä noin 40 miljardia tuntia veden hakemiseen. Naisilla on miehiin verrattuna harvemmin oma pankkitili ja todennäköisyys sille, että nainen saisi luottoa, on pienempi kuin miehellä.

Raportti suosittelee, että tasa-arvon edistäminen otetaan huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehottaa afrikkalaisia johtajia toimimaan vahingollisia normeja vastaan.