Eteisvärinä linkissä lihavuuteen

Lihavuudelle geneettisesti alttiit sairastuvat eteisvärinään muita todennäköisemmin.

Kuvateksti
Mitä enemmän liikakiloja sitä suurempi riski. Kuva iStock.

Lihavuus on hyvin todennäköisesti eteisvärinä-rytmihäiriöiden syysuhteeseen perustuva riskitekijä. Tämän osoittaa tuore geenitietoja hyödyntävä tutkimus, jonka tulokset julkaistiin Circulation-lehdessä.

Tutkimuksessa käytettiin yli 51 000 aikuisen seurantatietoja seitsemästä eri tutkimuksesta, jotka kestivät 7–19 vuotta. Kaikilta osallistujilta oli saatavissa geenitietoja, joiden avulla pystyttiin tunnistamaan lihavuudelle altistavia geenimuotoja kantavat.

Geneettisesti lihavuudelle alttiit olivat tulosten perusteella lihavia muita todennäköisemmin. He myös sairastuivat eteisvärinään muita todennäköisemmin. Riski suureni tasaisesti mitä enemmän liikakiloja henkilöllä oli. Yhteys näkyi senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli ja muita tuloksia mahdollisesti sekoittavia tekijöitä.

Lihavuus on yhdistetty eteisvärinään aikaisemminkin, mutta tuloksista on ollut vaikea päätellä, mikä yhteyden taustalla tarkalleen on. Nyt julkaistut tulokset ovat geenitietojen ansiosta tarkempia, sillä niitä käyttämällä elintapojen vaikutukset tuloksiin saatiin minimoitua.

Eteisvärinä on rytmihäiriöistä yleisin. Se aiheuttaa sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä ja altistaa aivohalvauksille. Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias. 

Uutispalvelu Duodecim