Fysioterapeutille 10 000 euroa hyvitystä syrjinnästä

Helsingin kaupunki syrji pitkän työkokemuksen omannutta naista, kun se valitsi vastavalmistuneen miehen fysioterapeutin tehtävään.

Kuvateksti
Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Kuva: Petri Blomqvist

Nainen saa 10 000 euron hyvityksen, koska Helsingin kaupunki valitsi vuonna 2015 fysioterapeutiksi miehen. Näin päätti Helsingin käräjäoikeus eilen. 

Molemmat olivat tehtävään muodollisesti päteviä, mutta naisella oli 17 vuoden työkokemus. Mies oli vastavalmistunut, ja hänellä oli työkokemusta 3,5 kuukautta.

Helsingin kaupunki ei pystynyt oikeudessaan kumoamaan syntynyttä syrjintäolettamaa. Se ei pystynyt osoittamaan, että miehen valinta olisi johtunut jostain muusta kuin hänen sukupuolestaan. Kaupunki ei myöskään pystynyt osoittamaan, että sillä olisi ollut valintaan jokin työn tai tehtävän laatuun perustuva painava tai hyväksyttävä syy. 

Käräjäoikeus piti kaupungin menettelyä naista kohtaan erittäin loukkaavana. Valinnan tehneet olivat naisia.

Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. Kiellettyä on syrjäyttää työnhaussa henkilö, joka on valituksi tullutta toista sukupuolta olevaa ansioituneempi. Tällöin syntyy syrjintäolettama. Sen kumotakseen työnantajan pitää pystyä osoittamaan, että sillä on ollut valintaansa painava tai hyväksyttävä syy, joka johtuu työn tai tehtävän laadusta.

Fysioterapeutti vei asian oikeuteen Tehyn oikeus- ja vastuuvakuutuksen turvin. 

Tuomio ei ole lainvoimainen.